Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Taxeringsuppgifter

I Fastighetsregistret finns uppgifter om föregående års taxeringsvärde. Uppgifterna hämtas från Skatteverket.

Föregående års taxeringsvärde

Kontakta vårt Kundcenter så kan hjälpa dig med föregående års taxeringsuppgifter.

Uppgifter om äldre taxeringsvärden

Lantmäteriet har inte uppgifter om äldre taxeringsvärden, utan bara uppgifter från föregående år. Behöver du uppgift om taxeringsvärden:

från 1994 och framåt, finns uppgifterna hos Skatteverket.

från 1991 till 1993, finns uppgifterna antingen hos Skatteverket eller Riksarkivet. Riksarkivet har taxeringsvärden t.o.m. 1993 för vissa län.

från 1952 till 1990, kan du beställa dessa hos Riksarkivet. När du fyller i beställningen hos Riksarkivet behöver du ha uppgifter om fastigheten till hands. Vårt Kundcenter kan hjälpa dig med uppgifter om fastigheten. Information om din fastighet hittar du även i vår e-tjänst Min fastighet.

Vanliga frågor och svar

Om du i samband med deklarationen behöver beräkna inköpspriset på en fastighet som såldes före 1952, ska du kontakta Riksarkivet. I dessa fall anses anskaffningskostnaden uppgå till 150 procent av 1952 års taxeringsvärde.

Innan du kontaktar Riksarkivet behöver du ha följande uppgifter till hands:

  1. Fastighetsbeteckning (helst dåvarande)
  2. Dåvarande ägare
  3. Kommun och församling där fastigheten ligger

Vårt Kundcenter kan hjälpa dig med uppgifter om fastigheten. Information om din fastighet hittar du även i vår e-tjänst Min fastighet.

Läs mer om fastighetstaxering på Skatteverkets webbplats.

I Fastighetsregistret finns uppgifter om föregående års taxeringsvärde. Vårt Kundcenter kan hjälpa dig med dessa uppgifter. Om taxeringsvärdet eller övriga taxeringsuppgifter inte stämmer på din fastighet ska du vända dig till Skatteverket.

Skatteverket får automatiskt uppgift om när Lantmäteriet beviljar lagfart och uppdaterar då även sina uppgifter om taxerad ägare. Däremot uppdateras bara Skatteverkets information i fastighetsregistret kring varje årsskifte.

Det betyder i praktiken att den som är lagfaren ägare per den 1 januari kommer att stå som taxerad ägare under hela året.

Läs mer om fastighetstaxering på Skatteverkets hemsida.