Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Förlorat ett pantbrev

Om du tappat bort eller på annat sätt förlorat ett skriftligt pantbrev kan du antingen ansöka om att döda pantbrevet (3 §) eller ansöka om att döda inteckningen med tillhörande pantbrev (20 §) i fastigheten eller tomträtten.

Ansökan kan göras enligt två olika lagparagrafer. Oavsett vilken paragraf du väljer så sker dödningen i två steg. I det första steget ska ansökan kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. I det andra steget ska en ny ansökan skickas in för att fullfölja dödningen.

Vilken paragraf ska du välja?

Du ska välja 20 § om:

 • Du vill döda både pantbrev och inteckning.
 • Inteckningsordningen inte har någon betydelse.
 • Du vill döda och ta bort inteckningen helt från fastigheten eller döda och fastställa inteckningen på nytt.

Förutsättningar för detta är:

 • Inteckningen är äldre än tio år.
 • Pantbrevet har inte visats upp i något inteckningsärende de senaste tio åren.

Du ska välja 3 § om:

 • Du vill döda pantbrevet men inte inteckningen.
 • Förutsättningarna enligt 20 § inte är uppfyllda.

Förutsättningar för detta är:

 • Du som sökande måste intyga att du har haft pantbrevet samt redogöra för var det förvarats och hur det kommit bort.
 • Inteckningen ska vara äldre än tio år.
 • Pantbrevet har inte visats upp i något inteckningsärende de senaste tio åren.
 • Sökande ska vara fastighetsägaren. Har sökande ännu inte fått lagfart på fastigheten går det bra att bifoga en handling som visar att sökande blivit ägare till fastigheten (t.ex. kopia av gåvobrev eller köpebrev). Har personen som äger fastigheten avlidit ska sökande vara den avlidnes dödsbo (t.ex. Sven Svenssons dödsbo).

Ansökningsavgiften är 500 kronor och ska betalas i förskott till vårt bankgiro
766-6746 eller via Swish till 123 073 4798. Kom ihåg att ange fastighetens fullständiga beteckning (t.ex. Gävle Torp 1:1) vid betalningen. Det är viktigt för att vi ska kunna matcha betalningen med ansökan.

Vid betalning från utländsk bank ange:
IBAN: SE83 1200 0000 0128 1010 7238
BIC/SWIFT: DABASESX

Ansökan

Ansök via webbformulär

Skriv ut ansökningsblankett (pdf)

Du skickar din ansökan till:

Lantmäteriet
Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje

Så här går handläggningen till

När ansökan är registrerad och betalningen mottagen påbörjar vi handläggningen.Ansökningar enligt 20 § kungörs och publiceras i Post- och Inrikes Tidningar i sex månader. Därefter fattas ett beslut om att inteckningarna får dödas.Vi skickar beslut m.m. till den som står som kontaktperson (ombud/ingivare) i ärendet. Finns ingen kontaktperson angiven skickar vi handlingarna till en av de sökande.

För att fullfölja dödningen måste den som äger fastigheten skicka in en ansökan om slutlig dödning. I den väljer man om inteckningarna i fastigheten ska tas bort eller tas ut på nytt. Om inteckningarna tas ut på nytt får stämpelskatten tillgodoräknas för de inteckningar som dödats.

 • Sökande ska vara den som tappat bort eller på annat sätt förlorat handlingen.
 • Sökande ska intyga att de haft handlingen.
 • Om den som tappat bort handlingen har avlidit kan dödsboet (t.ex. Sven Svenssons dödsbo) ansöka om dödning - detta under förutsättning att dödsbodelägarna intygar att den avlidne haft handlingen och att den inte är pantsatt av någon.
 • Ansökan ska innehålla uppgifter om de omständigheter som åberopas till stöd för att handlingen förstörts eller kommit bort.

Ansökningsavgiften är 500 kronor och ska betalas i förskott till vårt bankgiro 766-6746 eller via Swish till 123 073 4798. Kom ihåg att ange fastighetens fullständiga beteckning (t.ex. Gävle Torp 1:1) vid betalningen. Det är viktigt för att vi ska kunna matcha betalningen med ansökan.

Vid betalning från utländsk bank ange:
IBAN: SE83 1200 0000 0128 1010 7238
BIC/SWIFT: DABASESX

Ansökan

Ansök via webbformulär

Skriv ut ansökningsblankett (pdf)

Du skickar din ansökan till:

Lantmäteriet
Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje

Så här går handläggningen till

När ansökan är registrerad och betalningen mottagen påbörjar vi handläggningen. Ansökningar enligt 3 § kungörs och publiceras i Post- och Inrikes Tidningar i tolv månader. Därefter fattas ett beslut om att pantbreven är dödade. Vi skickar beslut m.m. till den som står som kontaktperson (ombud/ingivare) i ärendet. Finns ingen kontaktperson angiven skickar vi handlingarna till en av de sökande.

För att kunna använda handlingen igen måste en ansökan om utfärdande av ny handling skickas in. Det är i den ansökan du anger om du vill ha den nya handlingen som ett skriftligt eller digitalt pantbrev.

Slutlig dödning av inteckning 20 §

När beslutet vunnit laga kraft ska den som är lagfaren ägare eller tomträttsinnehavare ansöka om slutlig dödning av inteckningen.

När du ansöker om slutlig dödning har du möjlighet att välja att antingen döda och ta bort inteckningen eller döda och fastställa inteckningen i fastigheten på nytt.

Om beslutet gäller flera inteckningar går det att slå ihop dessa till en ny inteckning på totalbeloppet.

Om du väljer att ta bort inteckningen helt från fastigheten så tillkommer ingen ytterligare kostnad.

Vill du istället ansöka om en ny inteckning samtidigt som du ansöker om slutlig dödning så får du tillgodoräkna dig stämpelskatten för den dödade inteckningen. Om det nya inteckningsbeloppet inte överstiger det inteckningsbelopp som dödats, betalar du bara en expeditionsavgift på 375 kronor för varje ny inteckning. Det nya pantbrevet utfärdas först efter att fakturan blivit betald.

Ansökan om slutlig dödning av inteckning (pdf)

Utfärdande av ny handling 3 §

När beslutet vunnit laga kraft ska den som ansökt om dödning i det första steget även ansöka om att utfärda en ny handling.

Kostnaden för utfärdande av ny handling är 375 kronor per pantbrev. Det nya pantbrevet utfärdas först efter att fakturan blivit betald.

Ansökan om utfärdande av ny handling (pdf)

Du kan avbryta dödningsförfarandet genom att maila oss på fastighetsinskrivning.pantbrev@lm.se. Ange fastighetsbeteckning eller ärendenummer. Gäller återkallelsen endast del av ärendet, ange vilket eller vilka pantbrev som hittats.

Har du frågor, kontakta oss på telefon: 026-63 34 00