Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Konvertera skriftliga pantbrev till datapantbrev

Genom att konvertera (göra om) dina skriftliga pantbrev eller inteckningsreverser till datapantbrev får du en säkrare förvaring av dem. Du slipper då oroa dig för att de försvinner eller förstörs. Tjänsten är gratis om du anlitar oss på Lantmäteriet för konverteringen.

När du har skickat in pantbrevet och vi är klara med konverteringen får du ett skriftligt meddelande från oss. Vi kan sedan skicka tillbaka det makulerade skriftliga pantbrevet eller inteckningsreversen till dig, förutsatt att pantbrevet utfärdades före 1972. Det är viktigt att du då skriver att du vill ha tillbaka pantbrevet/handlingen när du skickar in den.

De obelånade datapantbreven förvaras i Ägararkivet hos oss på Lantmäteriet. Om pantbreven är belånade förvaras de i kreditgivarens digitala arkiv.

Mer information och ansökningsblankett hittar du här:

Har du obelånade pantbrev i din byrålåda eller i bankfacket? (pdf)

Fyll i blanketten Konvertera skriftliga pantbrev och förvara som datapantbrev i  Ägararkivet (pdf) och skicka den tillsammans med din inteckningsrevers eller ditt skriftliga pantbrev till:

Kreditmarknadsservice
Lantmäteriet
801 82 Gävle.

Pantbrevssystemet består av ett handläggningssystem och ett pantbrevsregister.

Systemet kan användas för att digitalisera skriftliga pantbrev så de blir datapantbrev. Digitala pantbrev är billigare att förvara. De är säkrare och de underlättar för anslutna kunder som använder systemet för handläggning.

Vi på Lantmäteriet har hand om Ägararkivet som är ett elektroniskt arkiv för fastighetsägares obelånade pantbrev.

När ett pantbrev läggs in i eller hämtas ut från Ägararkivet skickas det automatiskt ut information till dig som är fastighetsägare och har lagfart på fastigheten eller är tomträttsinnehavare. I brevet framgår om pantbrevet nu förvaras i Ägararkivet eller om det har använts för nya lån.

Till ägararkivet