Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

Ägararkivet

Vi på Lantmäteriet, Kreditmarknadsservice, har hand om Ägararkivet som är ett elektroniskt arkiv för fastighetsägares eller tomträttsinnehavares obelånade datapantbrev.

När ett datapantbrev läggs in i eller hämtas ut från Ägararkivet skickas det automatiskt ut information till den som har lagfart eller är tomträttsinnehavare. Vi informerar då om datapantbrevet nu förvaras i Ägararkivet eller om det har använts för nya lån och därför har flyttats över till kreditgivarens arkiv.

Skriftliga pantbrev eller inteckningsreverser som är obelånade kan konverteras till datapantbrev och de förvaras då i Ägararkivet.

Om du vill veta om datapantbrevet finns i Ägararkivet eller hos exempelvis någon bank är du välkommen att kontakta Kreditmarknadsservice på telefon 026-63 48 00. Om datapantbrevet finns i Ägararkivet är det du som fastighetsägare eller tomträttsinnehavare som ska begära att pantbrevet flyttas över till Fastighetsinskrivningens arkiv.

Du fyller i blanketten Datapantbrev - flytt från Ägararkivet till Fastighetsinskrivningen - begäran (pdf) och skickar, faxar eller mailar den till:

Lantmäteriet, Kreditmarknadsservice
801 82 Gävle

Fax: 026-60 05 07
E-post: pantbrev@lm.se

Du som har lagfart på en fastighet eller är tomträttsinnehavare kan begära att få ut ett datapantbrev från Ägararkivet som ett skriftligt pantbrev.

Du fyller i blanketten Begäran om utskrift av datapantbrev (pdf) och skickar, faxar eller mailar den till:

Lantmäteriet, Kreditmarknadsservice

Fax: 026-60 05 07
E-post: pantbrev@lm.se