Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Pågående produktutveckling inom fastighetsinformation

Inom Lantmäteriet sker ett kontinuerligt arbete med att förbättra våra produkter, men också med att erbjuda nya och förbättrade sätt att konsumera informationen. Från den här sidan kan ni som användare av Lantmäteriets fastighetsinformation ta del av den produktutveckling som sker.

Summering av pågående arbete

 • Större modellförändringar i flera direktåtkomsttjänster som kommer att uppdateras till nya versioner.
 • Ytterligare informationsmängder för nedladdning av fastighetsinformation i XML-format.
 • Nytt namn på nedladdningsprodukt: Fastighetsinformation Nedladdning.
 • Nytt tillhandahållande för nedladdningsprodukter via Geotorget beställning.
 • När samtliga informationsmängder finns tillgängliga i Geotorget beställning är avsikten att på sikt avveckla Fastighetsavisering och Fastighetsuttag via ÖFF.

Har du frågor, eller vill du vara med och tycka till och lämna synpunkter, så kontakta oss gärna på framfastinfo@lm.se

Planerade produktionssättningar

De nya versionerna av direktåtkomsttjänster som releasas under 2022/2023 kommer att finnas tillgängliga parallellt med de nu gällande versionerna i minst sex månader. 

2022
Datum Geodataprodukt
3 Maj 2022

Fastighet och samfällighet Direkt v. 3.0

 • Ersätter Fastighet Direkt v.2.1 som avvecklas 2023-03-31

Gemensamhetsanläggning Direkt v. 2.0

 • Ersätter Gemensamhetsanläggning Direkt v.1.7 som avvecklas 2023-03-31

Rättighet Direkt v. 2.0

 • Ersätter Rättighet Direkt v.1.4 som avvecklas 2023-03-31

Mer information finns på sidan Nyhet 2022-01-27

4 Oktober 2022

Markreglerande Bestämmelse Direkt v. 2.0

 • Ersätter Markreglering Direkt v.1.5 som avvecklas 2023-05-31.
7 November 2022

Fastighetsinformation Nedladdning

Informationsmängder:

 • Inskrivning
  • Inskrivet ägande
  • Inteckning
  • Avtalsrättighet
  • Inskrivningsfastighet
  • Anteckning
  • Tomträttsupplåtelse
 • Fastighet och samfällighet
 • Gemensamhetsanläggning
 • Rättighet

2023
Datum Geodataprodukt
Preliminärt Q1 2023

Fastighetsinformation Nedladdning

Informationsmängd:

 • Markreglerande bestämmelse
 • Samfällighetsförening (flyttas från Kundportalen)

Belägenhetsadress Direkt v.4.2

 • Ersätter Belägenhetsadress Direkt v.4.1 (avvecklingsdatum okänt)

Byggnad Direkt v 2.1

 • Ersätter Byggnad Direkt v.2.0 (avvecklingsdatum okänt)
Preliminärt Q2 2023

Fastighetsinformation Nedladdning

Informationsmängder:

 • Belägenhetsadress (flyttas från Kundportalen)
 • Byggnad (flyttas från Kundportalen)

 

Preliminärt Q4 2023

Taxering Direkt prel. v. 3.0

 • Ersätter Taxering Direkt v.2.0 som avvecklas 2023-12-31

Fastighetsinformation Nedladdning

Informationsmängd: 

 • Taxering

Mer information om befintliga produkter

Mer information om de produkter som påverkas kommer successivt att publiceras på produktsidorna: