Languages Lättläst Teckenspråk

Beställ fastighetsinformation

Du kan beställa fastighetsinformation direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare. Återförsäljarna kan dessutom hjälpa dig med anpassning och bearbetning av informationen.
SJÄLVSERVICE Kundportalen

Vill du ha kostnadsfri information om din egen fastighet är du välkommen att använda vår e-tjänst Min fastighet

Vill du ha uppgifter ur Fastighetsregistret enligt offentlighetsprincipen är du välkommen att kontakta Kundcenter.

Beställning från Lantmäteriet

Vi arbetar med att modernisera beställningar och leverans av fastighetsinformation. Förändringarna arbetas fram i projektform och produktutbudet utökas successivt. Därför finns det nu två olika gränssnitt för beställning, se den blå fliken SJÄLVSERVICE ovan.
Via formuläret Beställ geodata beställer du fortfarande Direktåtkomsttjänster för fastighetsinformation samt Uttag och aviseringar i ÖFF-format.

Vad ska du göra med informationen?

Hur personuppgifter i fastighetsregistret får användas styrs bland annat av lagen (2000:224) om fastighetsregister och allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Innan vi kan ge dig tillgång till personuppgifter i fastighetsregister behöver vi pröva ditt ändamål med behandlingen. Det innebär att vi kommer att fråga vad du ska göra.

Lantmäteriet granskar även alla beställningar utifrån ett sekretessperspektiv. Sekretess gäller bland annat för uppgifter som rör totalförsvaret om det kan antas skada landets försvar, eller anses utgöra en fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs enligt 15 kap
2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Prövningen kan därför i vissa fall ta från tre till fem arbetsdagar.

Prova på våra direktåtkomsttjänster gratis i en månad

För att du ska kunna bilda dig en uppfattning om hur direktåtkomsttjänsterna fungerar erbjuder vi möjligheten att prova dem gratis under en månad.
För information och frågor kontakta Geodatasupport.

Beställning från återförsäljare

Behöver du hjälp med att köpa fastighetsinformation eller om du vill ha en skräddarsydd lösning för just din verksamhet ska du vända dig till någon av våra återförsäljare av geodata.