Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Kostnader vid en omarrondering

Lantmäteriets kostnader fördelas mellan fastighetsägarna. Det är fastighetsägarna som drar nytta av resultaten genom att deras skogs- och jordbruksmark ökar i värde. Staten har hittills bidragit med en del av av den totala förrättningskostnaden, eftersom det också finns en samhällsekonomisk nytta med omarrondering.

Avdragsbestämmelser

Utgifter för lantmäteriförrättningar i samband med omarronderingar kan numera dras av omedelbart vid inkomstbeskattningen.