Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

Handläggningstider för lantmäteriförrättningar

Här kan du se aktuella medelvärden för våra handläggningstider gällande olika lantmäteriförrättningar. 

Handläggningstiden räknas från att den formella ansökan kommit in till Lantmäteriet. I handläggningstiden inkluderas väntan på att en handläggare tilldelas ärendet och tiden det tar att handlägga ärendet.

Kortare handläggningstid om du ska bygga nytt


Vi prioriterar fastighetsbildning för nybyggnation av bostäder och därtill hörande infrastruktur.

Fastighetsreglering

handlaggningstid-13-m (1).png

* Medelvärde de senaste tre månaderna

Avstyckning

handläggningstid 10 m.png

* Medelvärde de senaste tre månaderna

Klyvning

handläggningstid 18 m.png

* Medelvärde de senaste tre månaderna

Sammanläggning

handläggningstid 11 m.png

* Medelvärde de senaste tre månaderna

Tänk på!


Det är den tid vi behöver lägga ner på ett ärende och antalet berörda fastigheter som avgör priset. Om vi av någon anledning inte kan genomföra ärendet, eller om du tar tillbaka din ansökan, tar vi bara betalt för den administrativa hanteringen av din ansökan, den tid vi redan lagt ner och för arbetet med att avsluta ditt ärende.

Det är först efter att du har skickat in din ansökan, samt att en handläggare blivit tilldelad ditt ärende och påbörjat sin utredning, som du kan få besked om möjligheterna för åtgärden och vad det kan komma att kosta.