Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Handläggningstider för lantmäteriförrättningar

Här kan du se aktuella medelvärden för våra handläggningstider gällande olika lantmäteriförrättningar. 

Handläggningstiden räknas från att den formella ansökan kommit in till Lantmäteriet. I handläggningstiden inkluderas väntan på att en handläggare tilldelas ärendet och tiden det tar att handlägga ärendet.

Fastighetsreglering

13 månader

* Medelvärde de senaste tre månaderna

Avstyckning

handläggningstid 10 m.png

* Medelvärde de senaste tre månaderna

Klyvning

handläggningstid 19 m.png

* Medelvärde de senaste tre månaderna

Sammanläggning

handläggningstid 11 m.png

* Medelvärde de senaste tre månaderna