Languages Lättläst Teckenspråk

Anmälan förnyelse av inskrivning

Avtalsrättigheter som är inskrivna före den 1 juli 1968 och som fortfarande gäller ska nyanmälas senast den 31 december 2018. Äldre inskrivningar som inte nyanmäls kommer att betraktas som inaktuella och tas bort från fastighetsregistret.

Vill du fylla i en pappersblankett istället? Anmäl förnyelse av inskrivning på pappersblankett (pdf).

Tänk på att:

  • Anmälan ska innehålla entydig uppgift om inskrivning och fastighet.
  • Ange den fastighet som rättigheten belastar (det vill säga den fastighet som upplåtit rättigheten för annan att exempelvis använda brygga, väg etc.)
  • Kopia av det skriftliga avtalet inte ska skickas in
  • Om rättigheten redan har förnyats behöver ingen ny anmälan skickas in.

Har du andra frågor angående ditt ärende kontakta Lantmäteriets kundcenter.

Offentliga och kommersiella organisationer och företag kan förnya många inskrivningar genom ett särskilt uttag av fastighetsinformation som du beställer hos oss. Det är endast den excel-fil som du köpt från Lantmäteriet Kiruna och som har bearbetats enligt gällande rutiner som godtas.

Observera att formuläret nedan inte fungerar i webbläsaren Internet Explorer. Byt till en annan webbläsare eller använd pappersblanketten ovan.

*) = obligatoriska fält

Driftinformation