Languages Lättläst Teckenspråk

Ordlista

Här hittar du förklaringar och definitioner av ord och begrepp som finns på lantmateriet.se.
Hämtar data från /sv/Om-Lantmateriet/Om-oss/Ordlista/