Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Äganderättsutredning

En äganderättsutredning görs för att reda ut oklara äganderättsförhållanden och för att leda till lagfart för berörda markägare.

Äganderättsutredning sker genom lantmäteriförrättning.

Utredningen beslutas av lantmäterimyndighet eller av länsstyrelse.