På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Vi hjälper dig med gränser och oklarheter kring din fastighet.

Oklarheter kring fastighet

Finns det oklarheter kring gränser, ägare eller rättigheter? Vi kan hjälpa till med att lösa olika frågor rörande fastigheter.

Är du osäker på var en gräns går, var ett servitut finns eller vad det egentligen gäller? Då kan vi hjälpa dig genom att göra en fastighetsbestämning.  

Om ägarförhållandena är oklara kan vi göra en äganderättsutredning.  

Vi kan hjälpa dig att märka ut försvunna gränsmarkeringar eller komplettera med markeringar på marken på nya ställen i gränsens sträckning. Då gör vi en särskild gränsutmärkning. Om gränserna på marken är otydliga så kan det behöva göras en gränsutvisning för att reda ut förhållandena.  

Det förekommer också att fastigheter delats på egen hand genom så kallad privat jorddelning. Sämjedelning gjord före den 1 juli 1962, arealöverlåtelser gjorda före år 1969 samt sämjeägoutbyten och andelsöverlåtelser gjorda före år 1972 kan genom en legalisering ges rättslig verkan. 

Kommuner och myndigheter kan, mot uppdragstaxa, beställa utredningar kring fastigheter, samfälligheter, rättigheter, vatten och fiske m.m. Denna typ av utredning benämner vi fastighetsutredning. Utredningen kompletterar uppgifterna i fastighetsregistret och registerkartan, eftersom dessa inte är kompletta i alla delar. För att producera fullödiga fastighetsförteckningar och grundkartor till detaljplan är fastighetsutredning ofta ett viktigt/nödvändigt  moment.

Beställningsblanketten för utredning finns på sidan Blanketter

Dela den här sidan med andra

Driftinformation

Den 26-27 maj utför vi arbete på vår webbplats

Webbplatsen kommer vara begränsad då merparten av våra system och e-tjänster inte är tillgängliga.

Läs mer

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

DRK-avtal

Träffar om nya DRK-avtal

Lantmäteriet bjuder in kommunföreträdare till informationsmöten om nya avtalen kring digital registerkarta.

Läs mer om var du träffar oss

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.