På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Avgifter

Den tid vi behöver lägga ner på ett ärende avgör priset. Tidsåtgången påverkas bland annat av typen av förrättning och storleken på berörda fastigheter.

Ibland händer det saker som gör att en förrättning tar längre tid än planerat. Det kan ta extra lång tid att reda ut gränserna för en fastighet beroende på när gränserna bildats, komplicerad mätning eller för att grannar inte kan enas.

Det kan visa sig att det är oklart hur marken får användas, vilket gör att det behövs mer omfattande samråd med kommun och länsstyrelse.

Det kan ta tid att reda ut servitut, alltså en rätt för en fastighet att använda en annan fastighet, t.ex. rätt att använda en väg eller en brunn.

Ibland kan olika hinder göra att en förrättning som sökts inte kan genomföras. I så fall tar vi betalt för den tid vi har lagt ner. 

Fast grundbelopp tas ut på alla inkomna ansökningar om lantmäteriförrättning

För varje inskickad ansökan tar Lantmäteriet ut en administrationskostnad, oavsett ärendets utgång.

Fast belopp för administration från och med 1 februari 2018 är 3 400 kronor per ärende.
Om ärendet berör fler än två fastigheter tillkommer ett tilläggsbelopp på 2 400 kronor för tre till fem fastigheter och 5 000 kronor för sex fastigheter eller fler. 

Priser

Från den 1 februari 2018 gäller nya priser för lantmäteriförrättningar. Prisändringen väntas inte innebära ökade kostnader för förrättningar. Prisändringen gäller pågående ärenden den 1 februari och samtliga nya ärenden.

Mer information om förändringar av Lantmäteriets taxor

Priser för handläggning 

Lantmäteriet arbetar i team och det innebär att olika kategorier av personal kan vara involverade i ärendets handläggning och sätter tid på ärendet. Vi använder den kompetens som behövs för respektive moment i förrättningen. De olika kategorierna av personal tar olika taxa.

Typ av handläggareNuvarande taxa
Beredande förrättningslantmätare och biträdande handläggare 1150 kr/timme
Kart- och mätningsingenjör 1420 kr/timme
Beslutande förrättningslantmätare steg 1 1420 kr/timme
Beslutande förrättningslantmätare steg 2 1550 kr/timme
Specialist förrättningslantmätare 1700 kr/timme
Senior förrättningslantmätare 1700 kr/timme

Om förrättningsarbete, i samförstånd med sakägarna, utförs under kväll eller helg läggs följande belopp på ordinarie avgift:

  • Måndag-torsdag efter kl. 18.00 = +300 kr/timme
  • Fredag efter 18.00 t.o.m söndag = +600 kr/timme 

Prisexempel

Prisexempel för förrättningstyperna Reglering, Avstyckning, Klyvning och Sammanläggning.

Du kan vara aktiv själv

Vårt arbete förenklas genom din aktiva medverkan - till exempel genom att du skaffar fram vissa handlingar eller att återfinna kända gränsmärken. 

Betalning

Lantmäteriets betalningsvillkor är 30 dagar netto från fakturadatum. Alla förrättningstjänster är momsfria. 

Dela den här sidan med andra

Driftinformation

Den 26-27 maj utför vi arbete på vår webbplats

Webbplatsen kommer vara begränsad då merparten av våra system och e-tjänster inte är tillgängliga.

Läs mer

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

DRK-avtal

Träffar om nya DRK-avtal

Lantmäteriet bjuder in kommunföreträdare till informationsmöten om nya avtalen kring digital registerkarta.

Läs mer om var du träffar oss

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.