Languages Lättläst Teckenspråk

GeoLex

Här redovisas metadata om geografisk information. Metadata om just flygbilder och ortofoton, finns sökbar via tjänst/självservice. Annan information t.ex. planer och utfall, presenteras i form av översikter. 
SJÄLVSERVICE Geolex

Via menyn redovisas respektive produktområde med översikter för planer och utfall, statusinformation med mera i olika filformat (främst pdf men även shape eller xls).

Observera > Om du får problem att öppna/se pdf-filerna korrekt i din webbläsare rekommenderar vi att du laddar ner filen till din dator och öppnar den i en ”fristående” Acrobat Reader. Notera att du i ett flertal av pdf-filerna kan tända/släcka lagerinformation.

Hjälp och tips till Geolex