Languages Lättläst Teckenspråk

LINA

Applikationen LINA (Lantmäteriets INsamlingsApplikation) används av Sveriges kommuner för att registrera information om Byggnader, Adresser och Lägenheter i Fastighets- och Lägenhetsregistret.
SJÄLVSERVICE LINA

Vilken information som ska registreras styrs bland annat av det samverkansavtal kring Adresser, Byggnader och Topografi (ABT-avtal) som kommunerna tecknat med Lantmäteriet.

Lantmäteriet har tagit fram ett dokument som presenterar LINA: s framtida utveckling och har presenterats i samverkansgruppen för Lantmäteriet/Sveriges Kommuner och Landsting. Huvudsyftet med dokumentet är att tydliggöra vad LINA ska stödja - och när - i vår samverkan kring BAL-informationen.

Information om kommande utbildning

Lantmäteriet genomför löpande grundläggande webbutbildningar via Microsofts tjänst SKYPE. Utbildningen vänder sig i första hand till nya användare av LINA.

Under utbildningen, som tar cirka 2 timmar, går vi bland annat igenom LINA: s grundläggande funktionalitet, t.ex. hur en byggnad, adress och lägenhet registreras och hur kartstödet fungerar.

Anmäl ditt intresse till BAL-supporten.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more