Being a property owner, what does it mean?

It can be a lot to keep track of in connection with a house purchase. Maybe you've heard of legal registration, mortgage and mortgage deed?
Testbild

How do I get registered as an owner?

When you have bought or otherwise taken over a property, for example through a gift or inheritance, you must be registered as an owner. You do this by applying for a so-called legal registration. The title deed is a registration in the property register and is seen as proof that you own your property. The application must be made within three months of you buying or taking over the property.

In many cases, brokers or banks help with the application itself. But you can also do it yourself in Lantmäteriets e-service or by mailing a paper application to us.

In connection with you being granted legal registration, you must also pay handling fee and stamp duty.

Read more about applying for a title deed

Vill du använda en fastighet som säkerhet för ett lån så krävs ett pantbrev.

När du ansöker om en inteckning i din fastighet får du ett pantbrev. Pantbrev är oftast digitala, men kan också vara skriftliga.
Pantbrev är bevis på att inteckning har beviljats.

Ofta får du hjälp med detta av banken eller någon annan som lånar ut pengar till dig med fastigheten som säkerhet.

Vill du veta mer om detta eller själv ansöka så kan du besöka våra sidor om inteckning och pantbrev.

Läs mer om inteckning och pantbrev

För att ta reda på aktuellt marknadsvärde av en fastighet hänvisar Lantmäteriet till externa aktörer som exempelvis mäklare, banker och andra värderingsinstitut.

Taxeringsvärde

Du kanske har hört talas om fastigheters taxeringsvärde? Taxeringsvärdet är ett värde som bland annat talar om hur mycket du ska betala i fastighetsskatt. På Skatteverkets webbplats (nytt fönster) kan du söka efter beslutade taxeringsvärden för olika typer av fastigheter. Det är också till Skatteverket du kan vända dig för frågor om taxeringsvärde.

Owning a property yourself means freedom and that you yourself to a large extent get to decide. But as a property owner, you also have responsibilities and obligations.

Äganderätt innebär att du äger fastigheten, det vill säga eventuella byggnader
och marken den är placerad på. Det innebär att du i stor utsträckning får bestämma över din fastighet. Men som fastighetsägare har du även ansvar för och skyldighet att följa kommunens detaljplan och regler för bygglov samt att visa hänsyn till dina grannar. Så ta reda på vad som gäller för aktuell fastighet hos respektive kommun.
Visste du att det även finns motsvarande ägandeform, men för lägenheter? Dessa kallas ägarlägenheter, men är ännu inte så vanliga i Sverige.

En tomträtt ger dig nyttjanderätt att använda en fastighet på liknande villkor som om man äger. Oftast är det kommunen som äger marken. Tomträttsinnehavaren har oftast nyttjanderätt på lång tid liknande ett arrende. Ett arrende kan ägas av i stort sett vem som helst, men du som arrenderar får mot en avgift exklusiv rätt att nyttja marken. Du kan pantsätta en tomträtt (det vill säga använda den som säkerhet vid belåning), men inte ett arrende, och du får också göra avdrag på fastighetsskatten på tomträtt men inte på arrende.

Back to Guide - buying, owning and changing properties

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website