Vad är ett GIS?

De flesta av oss använder GIS utan att tänka på det. Förmodligen har du i din mobil inte bara har en, utan flera appar som bygger på tekniken. Förkortningen GIS står för geografiska informationssystem. Systemen är datorbaserade och länkar digitala kartor till information om saker som finns, eller händelser som äger rum, vid ett visst geografiskt läge.

Geografiska informationssystem används för inhämtning, analys och visualiseringar av information som är kopplad till en plats. De hjälper oss att tolka vår omvärld – och hitta oss själva. Det vanligaste exemplet är de digitala kartor som gör att du kan lokalisera en plats i din mobil och se hur du tar dig dit till fots, med bil, eller kollektivtrafik. Eller varför inte med båt?

GIS-funktioner i Facebook och Instagram gör att du kan tagga eller ”checka in” på en plats.
Att betala din parkering med ett knapptryck i en app vore knappast möjligt utan den här tekniken.

Den nya stormarknaden på hörnet placerades troligen med hjälp av GIS för att hitta den bästa platsen för att möta kundernas efterfrågan.

Vill du se alla pizzerior i din stad och vilken som ligger närmast din nuvarande position? Det finns GIS-baserade appar för det också.  

Stora mängder data

Idag finns stora mängder geografiska data tillgängliga i form av kartor, flygbilder och satellitbilder. Det går att navigera och söka rumslig information både i stadsmiljöer och obebyggda områden i stora delar av världen.

GIS är ett viktigt redskap i miljöarbete, forskning och samhällsbygge och används såväl kommersiellt som av ideella organisationer och i offentlig förvaltning. Dataset kan användas var för sig men också kombineras i omfattande geografiska analyser av områden – eller hela länder.

Man intresserar sig för allt från befolkningstäthet och människors yrken i ett visst område, till hur mark används eller vilka typer av företag som finns där.

En entreprenör kan bilda sig en uppfattning om ett visst geografiskt läge är lämplig för en bensinstation. En kommun får ett redskap i sin detaljplanering. Statliga myndigheter kan se var en motorväg kan anläggas, var en kraftstation kan placeras, eller hur ett område ska anpassas för ett förändrat klimat.

Aktuell och pålitlig geodata för GIS-användning

En stor del av Lantmäteriets kartinformation är tillgänglig som öppna data, i form av nedladdningsbara filer anpassade för att använda i GIS.  De kan både användas som bakgrundskartor eller till olika typer av temapresentationer. För att använda filerna behöver du vanligen en GIS-programvara som klarar formaten Shape eller MapInfo. Du behöver också skapa ett användarkonto - det medför inga avgifter eller förpliktelser.

Här kan du läsa mer om våra geodataprodukter!

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website