Vad är egentligen en karta?

Kartan ska presentera fakta om världen på ett enkelt sätt. Den visar områdens storlek och utbredning och avstånd mellan platser. När kartor ger en bild av tätorter visar de hus och gator. Kartan kan dessutom fyllas med nästan vilken information som helst. Till exempel hur tättbefolkat ett område är, hur mark används och var en sällsynt blomma växer. Eller vilka politiska partier som är populära i ett visst bostadsområde.

En bild av din omvärld

Kartor delas ofta in i två kategorier. De topografiska kartorna är detaljerade bilder av vår omgivning.  De visar byggnader, vägar, byggnader, sjöar, berg, flygplatser och allt annat vi kan se och ta på. Topografi 50 Nedladdning, vektor är ett exempel på en av Lantmäteriets topografiska produkter.

Några av våra topografiska produkter:

Kartan som verktyg

En tematisk karta skiljer sig mycket från en topografisk. Den visar utvalda ämnen som befolkningstäthet, vilken religion människor i ett visst område tillhör eller vilket språk de pratar, eller kanske var renar betar i fjällen. De mest vardagliga exemplen på tematiska kartor är bilkartor och väderkartor.

Tematiska kartor visas förstås även de grundläggande geografisk information som kuster, gränser och platser. Men enbart som bakgrund till det den tematiska kartan handlar om.

Lantmäteriets Registerkarta är ett exempel på en tematisk karta.

Till våra tematiska produkter hör:

  • Höjddata
  • Ortofoto
  • Höjdkurvor
  • Ortnamn
  • Tätortsdata
  • Registerkartan
  • Adresskoordinater

Så blir kartan användbar

Kartan är platt - men jorden är rund. Ett område som finns på ett klot kan inte fångas på en slät yta. Saker måste förvrängas, utelämnas eller förenklas för att det ska fungera.

Trots det är kan du lita på kartan. Den hjälper dig hitta rätt och visar hur saker ligger i förhållande till varandra. Det sker med hjälp av något som kallas kartprojektioner. Det finns många sorters projektioner - men alla går ut på att platta ut jorden för att kunna visa den på ett papper eller en skärm.

Läs mer om hur Lantmäteriet använder sig av projektioner.

Sverige är mindre än du tror

Mercatorprojektionen är en av de mest kända metoderna för kartprojektion och används för att visa stora ytor. Den världskarta vi är vana att se är ett exempel. Mercatorprojektionen är ett bra verktyg för navigation, till exempel för fartyg på havet. Men den ger en bild av världen som inte stämmer. På Mercators karta är till exempel Sverige alldeles för stort. Grönland ser ut att vara lika stort som Afrika – trots att Afrika egentligen är fjorton gånger större. Grönland är i verkligheten ungefär lika stort som Japan. På samma sätt är Filipinerna nästan lika stort som Europa, och Indien med Antarktis.

Hur mycket på en skala?

För att en karta ska gå att lita på ska dess skala finnas markerad. Eftersom kartan visar en förminskad version av verkligheten måste ytor och avstånd förhålla sig proportionerligt till varandra. En kartas skala avgörs av vilken typ av område den ska visa. Skala 1:10 000 betyder att en centimeter på kartan i verkligheten är 10 000 centimeter - alltså 100 meter. Den här lite mindre skalan används till exempel ofta i städer.

Ett större område kräver en större skala. En karta över en kontinent kan till exempel återges i skala 1:10 000 000 där en centimeter på kartan motsvarar 10 mil i verkligheten.

Kartan i flera dimensioner

När du tänker på kartor, är det kanske i första hand de platta kartor du ser på papper eller i din mobil du tänker på. Men förmodligen känner du även till 3D-kartor. Allt du kan se och i den fysiska, konkreta världen är tredimensionellt – och det är den världen 3D-kartan ska återge.

En 3D-karta kan vara digital, men lika gärna tillverkas av kartong eller papier-maché av en skolklass. Principen är densamma. I den tredimensionella kartan får du en uppfattning om längd, bredd och djup i ett område, det vill säga en bild som är mer lik verkligheten.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website