Sverige - högre än på länge!

Sverige har precis som andra delar av världen under långa perioder varit täckt av is. Istider innebär att hela kontinenter täcks av glaciärer och inlandsis.

Istiden en tung period

Vi vet att istider har kommit och gått i ett par miljoner år. Vi vet också att fler är att vänta inom de närmaste tio tusen åren. Den senaste inleddes för ungefär 70 000 år sedan, då stora delar av norra Europa, Asien, Nordamerika, Grönland och Antarktis utsattes för vikten av upp till fyra kilometer tjocka ismassor. En extrem tyngd som täckte landet till dess perioden avklingade för ungefär 20 000 år sedan.

Sverige pressades ned

Vad händer när landmassor utsätts för den här typen av påfrestningar? Svaret är att de trycks ned, över en kilometer ned i jordskorpan. När isen försvinner stiger de långsamt upp igen. Och trots att så lång tid passerat har Sveriges yta långt ifrån nått upp till sitt ursprungsläge. Sverige blir högre och högre för varje år som passerar.

Nya landområden uppstår

I norra Sverige sker landhöjningen på sina håll med upp till en centimeter varje år, i Skåne är höjningen mindre. Höga kusten beräknas ha stigit mer än 800 meter sedan isen drog sig tillbaka, och fortsätter alltså stiga. När nya landområden uppstår vid kuster genom landhöjning och vissa vattendrag torrläggs, kan det få till följd att Lantmäteriet måste reda ut vem som äger marken. 

Eftersom kustlinjerna ständigt förändras bedriver Lantmäteriet och Sjöfartsverket också ett gemensamt arbete med att uppdatera och kartlägga dem. Läs mer om det gemensamma arbetet.

Lantmäteriet har koll på landhöjningen

Lantmäteriet är den myndighet i Sverige som mäter och informerar om landhöjningen, och arbetet är ständigt pågående. Läs mer om hur vi jobbar.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website