Kartsymbolsbingo

Vad säger kartan?

Lärarhandledning

  • Lämpligt för årskurs 1–3
  • Tidsåtgång ca 30 min

Kartsymbolsbingo är ett roligt och enkelt sätt att lära sig våra vanligaste kartsymboler. Istället för som i vanlig bingo där siffror ropas ut så använder du som lärare utropsbrickan och ropar ut kartsymboler istället exempelvis kyrka, vindkraftverk, badplats. När eleven känner igen en symbol som ropas ut kryssar eleven över den på sin bricka.

Spelbrickor till kartsymbolsbingo (öppnas i nytt fönster).

Skriv ut och klipp ut spelbrickorna och dela ut en var till eleverna eller fler om man vill göra det lite svårare. Man kan antingen spela om enbart rader lodrätt, vågrätt eller diagonalt men även om bingo på någon av de tre olika raderna på samma gång.

Tips! Använd Geoskolans kartapplikation för att skriva ut en karta över er egen hemstad och se vilka symboler som finns där runtomkring.

Mer information om Lantmäteriets kartsymboler som kan förekomma i kartorna.

Utdrag ur Skolverkets kursplan, Geografi Åk 1–3

Att undersöka verkligheten

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Kunskapskrav i slutet av årskurs 3

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor. Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår. Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website