Förbättra din position med Lantmäteriet

En vanlig GPS-mottagare räcker oftast när du vill hitta från en plats till en annan. Men den visar bara ungefär var du befinner dig. Din verkliga position ligger inom femton meters radie, om du har tur. Men det finns sätt att förbättra informationen om din position.

Mer exakt

För att fullt ut kunna utnyttja möjligheterna med GPS - eller andra GNSS-system - krävs större noggrannhet. GNSS är ett samlingsnamn för satellitsystem som identifierar den geografiska platsen för en användares mottagare, överallt i världen.

Precisionsodling i jordbruket med självkörande traktorer och skördetröskor finns sedan länge. Detsamma gäller i skogsbruk, infrastrukturprojekt, vägbyggen. Har du sett en grävmaskin som gräver på egen hand någon gång? Förarlösa bilar är redan verklighet, och där har GNSS en viktig roll.

Stationer från norr till söder

För åstadkomma positionering med så hög noggrannhet har myndigheter och företag världen över placerat ut stationära referensstationer på exakt utmätta platser i nätverk. I Sverige ansvarar Lantmäteriet för denna tjänst, SWEPOS. SWEPOS driver omkring 300 referensstationer över hela Sverige. Stationerna är utrustade med satellitmottagare som tar emot signaler från GNSS-satelliter: amerikanska GPS, ryska GLONASS och europeiska Galileo.

Dygnet runt, året om

Informationen skickas därefter vidare till Lantmäteriets driftledningscentral. Detta pågår oavbrutet dygnet om, året runt. På driftledningscentralen samlas dataströmmarna från alla stationer in och kvalitetskontrolleras innan de används i SWEPOS positioneringstjänster. Och det är med hjälp av SWEPOS tjänster lantbrukarna, skogsbolagen, byggentreprenörerna, elbolagen och myndigheterna får mätdata med en säkerhet på 1 till 2 centimeter i plan respektive 2 till 3 centimeter i höjd. Sen är det bara att köra.

Allt var inte bättre förr

Glädjande nog för oss vanliga användare är träffsäkerheten i våra mobiler och navigeringssystem också bättre än förut. Faktum är att den förr var riktigt dålig. Satellitpositionering användes till en början enbart för militära syften.  Därför hade GPS-systemet ursprungligen en störfunktion för att sänka noggrannheten för civila användare. Positionen kunde gott och väl rubbas med hundra meter. Militären var mycket nöjda med detta, till skillnad från allmänheten och inte minst den civila flygtrafiken som i början av 2000-talet lyckades övertyga den amerikanska regeringen att skrota störsignalen för gott.

Läs mer om SWEPOS och våra positioneringstjänster.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website