Nya versioner av direktåtkomstprodukterna Belägenhetsadress Direkt och Byggnad Direkt

26 January 2023

Direktåtkomstprodukterna Belägenhetsadress Direkt v.4.2 och Byggnad Direkt v.3.0 kommer att finnas tillgängliga från och med 1 mars 2023.

De nya versionerna är inte bakåtkompatibla och ersätter de nu gällande versionerna Belägenhetsadress Direkt v.4.1 samt Byggnad Direkt v.2.0 som kommer att avvecklas 2023-10-31.

Mer detaljer kommer ni kunna läsa i produktdokumentationen som kommer att publiceras i mitten av februari i Geotorget dokumentation. De nya versionerna kommer att vara tillgängliga i verifierings- och produktionsmiljö 2023-03-01.

Geodatatjänster Förändring

Belägenhetsadress Direkt v.4.2

Byggnad Direkt v.3.0

Tillgängliga i verifieringsmiljö:

2023-03-01

Tillgängliga i produktionsmiljö:

2023-03-01
De nya tjänsterna är inte bakåtkompatibla.
Geodatatjänster Förändring

Belägenhetsadress Direkt v.4.1

Byggnad Direkt v.2.0
Avvecklas 2023-10-31

För mer information, se produktsidorna Belägenhetsadress Direkt och Byggnad Direkt

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website