På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Avgifter för registrering i SFR

Här finner du alla avgifter rörande ändringar i Samfällighetsföreningsregistret.

Registeravgifterna beslutas av regeringen och framgår av 10-14 §§ i avgiftsförordningen (1992:191) och 10-11 §§ förordningen om förande av samfällighetsföreningsregister (1993:1270). Se länkar nedan.

Här hittar du alla avgifter för ändringar i Samfällighetsföreningsregistret.

Kom ihåg att avgiften ska betalas till oss på Lantmäteriet när ansökan skickas in. Det är först när registreringsavgiften bokförts på Lantmäteriets bankgiro 805-7028 som vi kan påbörja registreringen.

Skriv föreningens namn och länstillhörighet vid betalningen. 

Åtgärd Avgift kronor
Registrering av ny förening 3 700
Registrering av ändrade stadgar 700
Registrering av ombildning 700
Registrering av fusion 700
Styrelseändringar t.ex. ledamöter, firmatecknare och adress i föreningens styrelse enligt beslut på föreningsstämma (årsmöte) och på konstituerande styrelsemöte 0
Anmälan om organisationsnummer 0
Registerutdrag* 0
Observera att registreringsåtgärder avseende gemensamhetsanläggningar (Ga) tidsdebiteras efter gällande avgiftstaxa för lantmäteriförrättning, vilken återfinns här: Avgifter 

*Registerutdrag är ett officiellt bevis för en viss samfällighetsförening och visar innehållet i samfällighetsföreningsregistret. Du kan behöva beviset till exempel för bankärenden. I registerutdraget finns också uppgift om föreningens organisationsnummer. 

Mer information:

Share this page with others

Maps

Grandma’s Grandad’s Grandad

Our historical maps go back nearly 400 years! Discover our map treasure for free.

Historical maps

Your future with us!

Work for us

Job opportunities such as accountants, lawyers, system developers, engineers, communicators and of course Land Surveyors.

Your future with us

Driftinformation

Den 26-27 maj utför vi arbete på vår webbplats

Webbplatsen kommer vara begränsad då merparten av våra system och e-tjänster inte är tillgängliga.

Läs mer

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

DRK-avtal

Träffar om nya DRK-avtal

Lantmäteriet bjuder in kommunföreträdare till informationsmöten om nya avtalen kring digital registerkarta.

Läs mer om var du träffar oss

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.