På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Historiska ortofoton

Historiska ortofoton

Historiska ortofoton är framställda ur äldre, före år 1995, inskannade flygbilder som är geometriskt projicerade till en ortogonal, d.v.s. skalriktig, kartprojektion med stöd av en höjdmodell.


Från och med den 1 september 2017 tillhandahålls Historiska ortofoton utan licensavgift och med förenklade användningsvillkor.
Produkten tillhör då Lantmäteriets öppna data.


Målsättningen är att skapa rikstäckande lager av dessa historiska ortofoton för olika referensår, till exempel 1960. Begreppet referensår avser här ett årtal plus minus cirka 5 år. Referensår 1960 är det äldsta bildmaterial där det varit möjligt att uppnå en rikstäckning, dock med viss komplettering av bilder från tidigare årtal än 1955 och senare än 1965. Motsvarande referensår 1975 är under uppbyggnad.
Dessa äldre ortofoton kan användas för till exempel:

  • uppföljning av förändringar i vegetation och bebyggelse
  • identifiering av gamla rågångar som tidigare varit huggna
  • att lokalisera gamla deponier av miljöfarligt gods runt industrier och andra potentiella och numera osynliga miljörisker
  • som underlag för återskapande av våtmarker.

Detaljerad leveransinformation (filuppsättning, leveransformat och metadata).

Se hur landskapet har förändrats

Med hjälp av vår demotjänst visar vi ett par exempel på hur de historiska flygbilderna ser ut och hur de kan användas tillsammans med moderna flygbilder för att se och analysera förändringar i landskapet.

Aktualitet 

Översikt - status Historiska ortofotonI vårt flygbildsarkiv har vi 1,2 miljoner negativ, samt ett stort antal flygbilder på papper och mikrofilm. Vi jobbar löpande med att skanna in dessa bilder, bestämma deras geografiska positioner och på så vis skapa digitala ortofoton över hela landet. Målsättningen är att skapa rikstäckande lager för olika referensår.

En Sverigetäckning med ortofoton från flygfotografering mellan 1949 och 1970 finns redan tillgänglig (Referensår 1960). Arbete pågår med uppbyggnad av en Sverigetäckning av ortofoton från flygfotografering mellan 1970 och 1980 (Referensår 1975). Kartan till höger visar översiktligt hur långt vi har kommit.

Blå färg visar dagens yttäckning för referensår 1975.
Referensår 1960, i grönt, täcker hela Sverige

På Geolex-sidan redovisas: 

  • planer och utfall för planerade och utförda flygfotograferingar
  • ortofotoutfallet för områden och enskilda tätorter som är planerade att flygfotograferas
  • vad som finns i lager
  • utfall av produktion av historiska ortofoton

Där finns också tjänsten GeoLex, som även har sökbar information om metadata för flygbilder och ortofoton

Du kan även vända dig direkt till vår flygbildsavdelning för att få veta mer och beställa bilder över ett visst område.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen.

Beställ geodata Villkor och avgifter

Share this page with others

Maps

Grandma’s Grandad’s Grandad

Our historical maps go back nearly 400 years! Discover our map treasure for free.

Historical maps

Your future with us!

Work for us

Job opportunities such as accountants, lawyers, system developers, engineers, communicators and of course Land Surveyors.

Your future with us

Geolex - metadata

Enklare att hitta den bild du söker

Förminskade bilder, så kallade tumnaglar, gör det enklare att hitta flygbilder och ortofoto i GeoLex.

Se mer i GeoLex