Languages Lättläst Teckenspråk

Lantmäteriet i Almedalen 2014

Lantmäteriet fanns på plats under Almedalsveckan för att möta andra samhällsaktörer och bjuda in till diskussion.

Vi tog upp två heta samhällsfrågor: strandskydd och öppna data. I två seminarier möttes initierade och intressanta paneldeltagare för att diskutera nuläget och möjliga vägar framåt.

Se inspelningen från seminariet om strandskydd.

Se webbsändningen från seminariet om öppna data.

Videoreportage: Lantmäteriet i Almedalen

Lantmäteriets seminarier i Almedalen 2014

Det perfekta strandskyddet – finns det och är vi i så fall på rätt väg?

Sveriges strandskydd vilar på en god tanke, men omges ofta av konflikter. Stad ställs mot landsbygd, människa mot natur, stat mot kommun och medborgare mot myndighet. Flera förbättringsinitiativ pågår – men siktar de rätt? Kom till halvtidsavstämning i jakten på det perfekta strandskyddet.

Se inspelningen från seminariet om strandskydd.

Paneldeltagare:
• Lärke Johns, ordförande, Strandskyddsdelegationen
• Bengt Kjellson, generaldirektör, Lantmäteriet
• Maria Ågren, generaldirektör, Naturvårdsverket
• Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef, Villaägarna
• Gustav Hemming, miljö- och skärgårdslandstingsråd (c) i Stockholms läns landsting
• Mikael Karlsson, miljöforskare, ordförande i European Environmental Bureau
Anna-Lena Fritz, naturvårdschef, Länsstyrelsen Gotlands län
• Johanna Ersborg, Strandskyddsdelegationen

Moderator: Hemming Lindell, kommunikationskonsult

Geodata – ska de prissättas och i så fall hur?

Kartdata är en grundläggande ingrediens i många av de appar och tjänster som utvecklas på nätet. Trots det har offentliga geodata idag ofta en prislapp. Beklagligt menar många – i andra länder har öppna geodata skapat jobb och tillväxt. Kom och diskutera hur Sverige når fram till öppna kartdata.

Se webbsändningen från seminariet om öppna data.

Paneldeltagare:
• Peter Nyhlén, Lantmäteriet
• Fredrik Sand, Stockholms handelskammare
• Asta Manninen, Helsinki Region Infoshare
• Amelia Andersdotter, Piratpartiet
• Jacob Landin – vinnare av Open Award 2014

Moderator: Julia Skott, journalist