Lantmäteriets

  • Real Property

    All the land in Sweden is divided into real property. Lantmäteriets task is to ensure an effective and legally binding real property division as well as to keep track of the composition of the real properties, who the registered owners are and in which banks the mortgages are taken out.

  • Maps and geographic information

    Lantmäteriet map reality and provide the society with maps, images and other fundamental geographic information.

  • About Lantmäteriet

    We map the country, demarcate boundaries and help guarantee secure ownership of Sweden’s real property. You can get more information and documentation on Sweden’s geography and real properties from us.

  • [ SETTINGS - EN ]

Ortnamnsrådet

Ortnamnsrådet är ett samarbetsorgan för myndigheter och organisationer och som bevakar intressen inom ortnamnsvården.

Ortnamnsrådets uppgift är att bevaka intressen inom ortnamnsvården.Ortnamnsrådet bildades 1985 och består av Lantmäteriets representant som är generaldirektören eller som denne utser. De övriga representerar Institutet för språk och folkminnen, Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Sveriges kommuner och landsting, Trafikverket och Universiteten.

Vid behandling av frågor som berör myndigheter och organisationer som inte är representerade kan rådet tillfälligt utökas.

Rådets viktigaste uppgift

Rådets viktigaste uppgift är att tillsammans med Lantmäteriet utveckla principer och formulera mål för en god ortnamnspolitik. Ortnamnsrådet ska tolka och informera om god ortnamnssed, se Kulturmiljölagen (nytt fönster), Lag (1988:950, ändrad 2013:548) § 4 God ortnamnssed.

Rådets medlemmar

Lantmäteriet, ordf. - Anders Sandin, Lantmäteriet
Institutet för språk och folkminnen - Leif Nilsson, Institutet för språk och folkminnen
Riksantikvarieämbetet - Ebba Berling Åselius, Riksantikvarieämbetet
Sametinget - Elli Sivi Näkkäläjärvi Utsi, Sametinget
Sveriges Kommuner och Landsting - Tomas Persson, Västerås stad, Lantmäteriförvaltningen
Trafikverket - Gunilla Ragnarsson, Trafikverket
Universiteten - Staffan Nyström, Uppsala universitet, Seminariet för nordisk namnforskning

Ersättare

Institutet för språk och folkminnen - Maria Löfdahl, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg
Sveriges Kommuner och Landsting - Marianne Leckström, Sveriges Kommuner och Landsting
Sametinget - Nils-Olof Sortélius, Sametinget, Per Martin Israelsson, Sametinget
Universiteten - Lars-Erik Edlund, Umeå universitet, Institutionen för nordiska språk

Share this page with others

Information in English

Need information in English?

You can get the entire website translated into English by pressing Other languages above.

Information in English

Maps

Grandma’s Grandad’s Grandad

Our historical maps go back nearly 400 years! Discover our map treasure for free.

Historical maps

Your future with us!

Work for us

Job opportunities such as accountants, lawyers, system developers, engineers, communicators and of course Land Surveyors.

Your future with us

Preklusionslagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Är det fortfarande aktuellt? Då kan inskrivningen behöva förnyas senast 2018.

Läs mer

Frågor och svar

Hittar du inte svaret på din fråga?

Här kan du hitta det område som passar bäst in på din fråga.

Frågor och svar

Taxeringsvärden

Deklarationsdags?

Vill du veta mer om äldre taxeringsvärden?

Äldre taxeringsvärden

Your future with us!

Work for us

Job opportunities such as accountants, lawyers, system developers, engineers, communicators and of course Land Surveyors.

Your future with us