Ortnamnsrådet

Ortnamnsrådet är ett samarbetsorgan för myndigheter och organisationer och som bevakar intressen inom ortnamnsvården.

Ortnamnsrådets uppgift är att bevaka intressen inom ortnamnsvården.Ortnamnsrådet bildades 1985 och består av Lantmäteriets representant som är generaldirektören eller som denne utser. De övriga representerar Institutet för språk och folkminnen, Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Sveriges kommuner och landsting, Trafikverket och Universiteten.

Vid behandling av frågor som berör myndigheter och organisationer som inte är representerade kan rådet tillfälligt utökas.

Rådets viktigaste uppgift

Rådets viktigaste uppgift är att tillsammans med Lantmäteriet utveckla principer och formulera mål för en god ortnamnspolitik. Ortnamnsrådet ska tolka och informera om god ortnamnssed, se Kulturmiljölagen (nytt fönster), Lag (1988:950, ändrad 2013:548) § 4 God ortnamnssed.

Rådets medlemmar

Lantmäteriet, ordf. - Anders Sandin, Lantmäteriet
Institutet för språk och folkminnen - Leif Nilsson, Institutet för språk och folkminnen
Riksantikvarieämbetet - Gert Magnusson, Riksantikvarieämbetet
Sametinget - Marie-Louise Allas, Sametinget
Sveriges Kommuner och Landsting - Marianne Leckström , Sveriges Kommuner och Landsting 
Trafikverket - Gunilla Ragnarsson, Trafikverket
Universiteten - Staffan Nyström, Uppsala universitet, Seminariet för nordisk namnforskning.

Dela den här sidan med andra

Beställ geodata

Vill du beställa geodataprodukter?

Fastighetsinformation, flyg- och satellitbilder eller geografisk information - direkt från oss eller våra återförsäljare.

Beställ geodata

Villkor och avgifter

Vill du använda våra geodataprodukter?

Se vad som gäller för olika användningsområden.

Läs om villkor och avgifter