På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Standarder

Standarder

Lantmäteriet är starkt engagerad i framtagandet av geodatastandarder - som väl fungerande och använda, underlättar alla typer av informationsutbyten.

Standarder i Sverige tas fram på uppdrag av svenska intressenter. Arbetet bedrivs inom Sveriges Standardiseringsförbund som är en samverkansorganisation för de tre svenska standardiseringsorganisationerna:

  • ITS - Informations Tekniska Standardiseringen
  • SEK - Svensk Elstandard
  • SIS - Swedish Standards Institute.

Standardisering inom geografisk informationsteknik bedrivs inom SIS.

Lantmäteriet är starkt engagerad i framtagandet av geodatastandarder samt främjandet av dess användning. Väl fungerande och använda standarder underlättar alla typer av informationsutbyten.

Geodatastandarder tillgängliggörs kostnadsfritt

Lantmäteriet och SIS, Swedish Standards Institute har ett avtal som innebär att alla svenska geodatastandarder och -handböcker samt de mest efterfrågade ISO-standarderna inom geodataområdet kan laddas ner utan kostnad av företag, myndigheter och organisationer som är verksamma inom Sverige.

Det handlar om ett femtiotal standarder: samtliga nationella standarder och handböcker inklusive en "topp 20"-lista med internationella standarder inom geodataområdet.

Registrera dig på Swedish Standards Institute

Lantmäteriet är tillsammans med ett stort antal organisationer delaktiga i nationellt geodatastandardiseringsarbete genom Swedish Standards Institute (SIS) www.sis.se. Genom Lantmäteriets roll som nationell samordnare av geodata och med avstamp den nationella geodatastrategin 2016-2020, är Lantmäteriet ordförande för den tekniska kommittén SIS/TK 323 Geodata. TK 323 är navet för geodataområdet, ett område som i övrigt utgörs av ett flertal andra kommittéer för specifika informationsslag. I dessa kommittéer deltar Lantmäteriet utifrån sin roll som informationsansvarig myndighet.

SIS/TK 323 är även ingången till att delta i det internationella geodatastandardiseringsarbetet inom ISO och CEN

Sverige genom Lantmäteriet och SIS innehar sedan 2017 ordförandeskapet och sekretariatet för ISO/TC 211 Geographic information/Geomatics.

På nationell nivå är Lantmäteriet, även engagerade i standardiseringsfrågor som ingår i samarbeten kring infrastrukturen för geodata Svensk geoprocess, Hydrografi i nätverk, nationella geodata i 3D för att nämna några.

Vill du veta mer om Lantmäteriets arbete med standarder och standardisering, kontakta:

Lantmäteriet 
Division Geodata
E-post: geodatastandarder@lm.se

Dela den här sidan med andra

Handbok i mät- och kartfrågor

Ny version 2017

De nya dokumenten finns nu tillgängliga för gratis nedladdning.

Aktuella HMK-dokument

Samverkan

Geodata för Blåljus

Tillgången på geodata i Sverige är större än någonsin, ändå har många blåljusaktörer dåliga kartor.

Läs mer om projektet