På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Blåljuskollen

Just nu testar några kommuner Blåljuskollen. Det är namnet på den checklista som pekar ut geodata som är av särskild vikt för blåljusaktörer, samt tillhörande stödmaterial.

Blåljuskollen planeras att vara tillgänglig för samtliga kommuner under hösten 2017.
Hur ser vår beredskap ut?Under tiden kommer arbetsprocessen kring Blåljuskollen att tas fram.

Kommuner som har gått igenom Blåljuskollen
Arboga kommun
Botkyrka kommun
Haninge kommun

Hittar blåljusaktörer rätt i din kommun?

För Sveriges blåljusaktörer är kartan ett viktigt arbetsredskap. Karta och positionering används både hos larmcentral och i utryckningsfordon för att snabbt komma till den plats där hjälpinsats krävs. Vid en nödsituation är det mycket viktigt att stödsystem fungerar och visar rätt information.

De data som samlas in nationellt i samverkan ska vara en säker källa för den information som behövs. Kedjan för insamling och tillhandahållande av geografisk information består av en mängd enskilda insatser och en kedja är inte starkare än sin svagaste länk. Var och en i kedjan måste förstå sitt uppdrag för att säkerställa att rätt information finns på rätt plats när blåljusaktören gör sitt jobb. Eftersläpning eller glapp i uppdateringsprocessen kan innebära att processkedjan brister och att information saknas eller visar fel väg.

Checklista Blåljuskollen

Blåljuskollen är en checklista med syfte att kvalitetssäkra kommunens geodataprocess så att kommunen skapar och uppdaterar de geodata som blåljusaktörer behöver för att hitta rätt.

Den version av checklistan som är framtagen i dagsläget går att hämta här nedan. Observera att det inte går att anmäla sig till Blåljuskollen i detta läge och att den slutgiltiga checklistan inte är framtagen än.

Checklista Blåljuskollen v 0.99 (pdf)

Vilka geodata omfattas och hur ser kraven ut?

Blåljuskollen innehåller, av blåljusaktörerna utpekade objekt och företeelser som är viktiga för att kunna hitta rätt. Det omfattar information om adresser, byggnader, anläggningar, namn på platser, vägar och järnvägar som ingår i samverkan med Lantmäteriet respektive Trafikverket.

Syftet med kraven är att geodata ska vara aktuella, fullständiga och korrekta. Det handlar om snabb uppdatering när ny data behöver registreras men också om att befintlig information rättas eller tas bort vid behov. Det förutsätter att man har koll på sina processer och vet vem som gör vad och när. Det handlar t.ex. också om att man har en ändamålsenlig namn- och adressättning.

Bedömningen omfattar både processer och geodata

För att försäkra sig om att geodata hanteras på bästa sätt hos den egna kommunen, behöver processer för insamling och uppdatering gås igenom så att de är dokumenterade hos kommunen och att ansvarsfördelningen är tydlig. Det får inte finnas risk att uppdatering glöms bort, faller mellan stolar eller görs med otillräcklig kompetens. Uppdateringsintervall och ledtider ska ge en tillräcklig aktualitet utifrån de krav som ställs på geodata.

Geodata behöver vara aktuella och håller en tillräckligt hög kvalitet. Kvalitet bedöms utifrån gängse kvalitetsparametrar, fullständighet, rätt datastruktur enligt instruktioner och regler, korrekta (t.ex. stavning) och rimliga attributvärden samt lägesnoggrannhet. Vilka parametrar som är viktiga framgår för varje informationstyp.

Dela den här sidan med andra

Svensk geoprocess

Slutspurt inför version 3.0

Ett intensivt arbete pågår inför lanseringen den 1 november av geodataspecifikationer, version 3.0.

Läs mer i nyheten

Svensk geoprocess

Standarder är viktigt

Rapport från VIS-GIS-träff i Värmland den 6 september.

Läs mer...

Kommunsamverkan

Ny samverkansmodell samt uppsägning av kommunavtal från 1 januari 2018.

Läs nyheten

Samverkan

Geodata för Blåljus

Tillgången på geodata i Sverige är större än någonsin, ändå har många blåljusaktörer dåliga kartor.

Läs mer om projektet

Handbok i mät- och kartfrågor

HMK-nytt

Redovisar mindre justeringar som inte medför versionsändring i dokumenten.

Läs om HMK-nytt