På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Marknadsaktörsträff under GEOINFO 2014

I samband med ULI:s konferens GEOINFO i Gävle i början på oktober arrangerade samverkansprojektet Svensk geoprocess en träff för marknadsaktörer. Peter Lundin, Agima och Allan Almqvist, Malmö stad ledde mötet.

- Det här är andra träffen vi arrangerar för leverantörer och dataproducenter i år och det är glädjande att se att deras intresse blir allt större för det arbete vi utför inom Svensk geoprocess. Ett aktivt deltagande från dem är en viktig framgångsfaktor för att arbetet inom samverkansprojektet ska bli lyckat, sammanfattade Peter träffen.

Presentation från dagens träff (pdf)

Peter Lundin belyser marknadsaktörernas viktiga roll.
- Ni är viktiga för samverkansprojektets framgång. Era kunder kommer att vilja börja arbeta med de nya specifikationerna därför är det viktigt att ni är med och utvecklar era produkter, sade Peter Lundin när han belyste marknadsaktörernas roll. 

Stort intresse för tema Markdetaljer

Peter och Allan gav en lägesrapport kring det pågående arbete som bedrivs inom samverkansprojektet och redogjorde också för tidplanen. Mötesdeltagarna uttryckte ett intresse av att speciellt följa arbetet kring det nyligen startade temagruppsarbetet "Markdetaljer".

Det fördes en diskussion om hur de dataproduktspecifikationer och samverkansprocesser som under 2014-2015 tas fram av Svensk geoprocess ska förvaltas. I november ska enligt plan det första temat vara klart, Flygbild/Ortofoto. I projektet diskuteras för närvarande hur vi ska utforma förvaltningen och införandet av specifikationer och processer.

En mer aktiv roll önskas

Vikten av standardiserade data belystes. Svensk geoprocess följer de standarder som finns i Inspire-direktivet och har även tagit hänsyn till de standarder som tillämpas inom HMK. 

Mötesdeltagarna uttryckte en önskan om att få en mer aktiv roll vid framtagandet av dataproduktspecifikationer och samverkansmodeller. Diskussionerna handlade om var, när och i vilken form detta skulle kunna ske.

Text: Britt-Louise Malm
Foto: Jonas Landahl 

Dela den här sidan med andra

Svensk geoprocess

Slutspurt inför version 3.0

Ett intensivt arbete pågår inför lanseringen den 1 november av geodataspecifikationer, version 3.0.

Läs mer i nyheten

Svensk geoprocess

Standarder är viktigt

Rapport från VIS-GIS-träff i Värmland den 6 september.

Läs mer...

Kommunsamverkan

Ny samverkansmodell samt uppsägning av kommunavtal från 1 januari 2018.

Läs nyheten

Samverkan

Geodata för Blåljus

Tillgången på geodata i Sverige är större än någonsin, ändå har många blåljusaktörer dåliga kartor.

Läs mer om projektet

Handbok i mät- och kartfrågor

HMK-nytt

Redovisar mindre justeringar som inte medför versionsändring i dokumenten.

Läs om HMK-nytt