På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Första temauppdraget har gått i mål!

Svensk geoprocess första temauppdrag Flygbild/Ortofoto har gått i mål. Den 12 november överlämnades resultatet till mottagande förvaltningsansvarige. För att fira händelsen inbjöds deltagare i temauppdraget, uppdragsledning, styrgrupp med flera till en trivsam tillställning på Lantmäteriet.


Pär Hedén, beställare och ansvarig mottagare, fick
äran att lämna över resultatet till Jens Rågvall,
sektionschef Bild/Höjd Lantmäteriet, som nu är
operativt ansvarig för att i samverkan mellan
främst kommunerna och Lantmäteriet vidareutveckla
geodataområdet - en verksamhet som fortsättningsvis
benämns Samverkan Flygbild/Ortofoto.

Åsa Sehlstedt och Anna Wallin från Lantmäteriet har haft rollen som uppdragsledare. Totalt har ett 30-tal personer direkt eller indirekt medverkat i uppdraget. En nationell dataproduktspecifikation samt samverkansprocess med förslag till samverkansformer för geodataområdet Flygbild/Ortofoto har tagits fram. 

– Det resultat som uppnåtts utgör en bra grund och stomme för att löpande vidareutveckla samverkan inom geodataområdet Flygbild/Ortofoto mellan Lantmäteriet, kommunerna och övriga parter, säger Karin Bergström, verksamhetsansvarig Svensk geoprocess.

Syftet med det arbete som utförts inom temauppdraget är att bidra till effektivare myndighetsutövning genom att möjliggöra leveranser av enhetliga flygbilder och ortofoton i Sverige. Dessutom förväntas detta leda till ökade möjligheter till samverkan, utbyte av information samt samnyttjande av system och rutiner mellan kommuner, myndigheter och medborgare. Samverkansarbetet förväntas även ge ännu mer lättanvända och lättillgäng­liga pro­dukter och tjänster för slutanvändarna samt bidra till kostnadseffektiviseringar hos producen­ter, informationsägare och slutanvändare.

Temauppdragets resultat utgörs av dokumenten: Slutrapport, dataproduktspecifikation v1.0, processbeskrivning v1.0, analysrapport och rapport om ekonomiska villkoren. Svensk geoprocess har också i sammanfattat kraven på mottagarna och de insatser som bör prioriteras för att vidareutveckla samverkan inom geodataområdet Flygbild/Ortofoto.

Ta del av resultaten och medverkande med mera


Uppdragsledare Anna Wallin lämnar över resultatet från temauppdrag Flygbild/Ortofoto
till Karin Bergström, Hans Lovén, Pär Hedén och Marianne Leckström som alla ingår
i styrgruppen för Svensk geoprocess.


Text och foto: Britt-Louise Malm

Dela den här sidan med andra

Svensk geoprocess

Slutspurt inför version 3.0

Ett intensivt arbete pågår inför lanseringen den 1 november av geodataspecifikationer, version 3.0.

Läs mer i nyheten

Svensk geoprocess

Standarder är viktigt

Rapport från VIS-GIS-träff i Värmland den 6 september.

Läs mer...

Kommunsamverkan

Ny samverkansmodell samt uppsägning av kommunavtal från 1 januari 2018.

Läs nyheten

Samverkan

Geodata för Blåljus

Tillgången på geodata i Sverige är större än någonsin, ändå har många blåljusaktörer dåliga kartor.

Läs mer om projektet

Handbok i mät- och kartfrågor

HMK-nytt

Redovisar mindre justeringar som inte medför versionsändring i dokumenten.

Läs om HMK-nytt