På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Svensk geoprocess

Svensk geoprocess

Projektet Svensk geoprocess avslutades den 30 juni 2016 och har därefter gått över till nästa fas - Samverkan Svensk geoprocess.

Syftet med det fortsatta samverkansarbetet

När resultatet från projektsamarbetet mellan Sveriges kommuner, SKL och Lantmäteriet införs förväntas det bidra till enklare och effektivare myndighetsservice för bland annat; planarbete, fastighetsbildning, bygglovshantering, miljö- och krisarbete samt infrastrukturbyggande.

De geodataspecifikationer som projektet arbetat fram för nio utvalda temaområden kommer att ge effektivare arbetsprocesser mellan främst kommunerna och Lantmäteriet samt minskar riskerna för dubbelarbete. Samverkan förenklas när alla kan hantera samma information. Detta förväntas bland annat leda till bättre upphandlingar och säkrare myndighetsbeslut då det blir lättare att tolka och använda andra myndigheters och kommuners information.

I samverkansarbetet ingår att ge stöd och påskynda införandet av SWEREF 99 och RH 2000 i de kommuner som ännu inte har infört de nationella referenssystemen. 
Stöd ges även i samband med införandet av de enhetliga geodataspecifikationer som projektet arbetat fram. 
Läs mer: 

Arbetsstruktur

Samverkan Svensk geoprocess är indelad i tre områden; 
Bild/HöjdTopografiska data och Geodetisk infrastruktur, som beskrivs närmare under rubriken Arbete i samverkan

Dela den här sidan med andra

Svensk geoprocess

Geodataspecifikationer på remiss

Nu finns även dokumentet Övrig väg ute på remiss - fram till 15 september.

Läs nyheten

Kommunsamverkan

Ny samverkansmodell samt uppsägning av kommunavtal från 1 januari 2018.

Läs nyheten

Samverkan

Geodata för Blåljus

Tillgången på geodata i Sverige är större än någonsin, ändå har många blåljusaktörer dåliga kartor.

Läs mer om projektet

Handbok i mät- och kartfrågor

HMK-nytt

Redovisar mindre justeringar som inte medför versionsändring i dokumenten.

Läs om HMK-nytt