På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Plangranskning

Den 1 september 2016 sjösattes en ny rutin gällande hur planärenden där Lantmäteriet ska lämna yttranden ska hanteras. Ändringen innebär att Sveriges kommuner ska skicka sina begäranden om yttranden direkt till Registrator, som sedan fördelar dessa till rätt enhet och person beroende på vilken kommun  som begärt yttrandet. Denna hantering gäller samråds- gransknings- och antagandehandlingar som skickas till Lantmäteriet inom planprocessen innan planen har vunnit laga kraft.  

Detta innebär att handlingar som avser plansamråd, plangranskning eller antagande av plan med tillhörande dokument, exempelvis fastighetsförteckningar och samrådsredogörelser, ska skickas till: registrator@lm.se  

Det går även att skicka handlingarna via vanlig post, men att skicka handlingarna digitalt är att föredra.  Alternativ postadress:

Lantmäteriet
Registrator
801 82 GÄVLE

Dela den här sidan med andra

Ramverk för geodata

Den nya webbplatsen guidar dig till användningen av standarder.

Läs mer och ladda hem...

Handbok i mät- och kartfrågor

Ny version 2017

De nya dokumenten finns nu tillgängliga för gratis nedladdning.

Aktuella HMK-dokument

Samverkan

Geodata för Blåljus

Tillgången på geodata i Sverige är större än någonsin, ändå har många blåljusaktörer dåliga kartor.

Läs mer om projektet