På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Frågor och svar kring BAL

Här besvarar vi frågor som rör uppdatering av byggnader, adresser och lägenheter.

 • Byggnad

 • Hur kan man se förändringar i byggnader?

  Genom att använda Fastighetsavisering och GSD-Fastighetskartan kan man identifiera gjorda förändringar i byggnaders geometrier och attribut, se vidare i denna arbetsguide (pdf).

 • Byggnad som finns på flera fastigheter, en huskropp - hur ska den registreras?

  Registrera en byggnad på varje fastighet, t.ex. radhus. Geometri som skickas till Lantmäteriet ska vara delad. Byggnad som till en liten del går över fastighetsgräns registreras enbart på fastighet där huvuddelen ligger (beror ofta på dålig kvalité av fastighetsgräns).

 • Hur registrerar vi en planerad byggnad?

  Registrera en byggnad i LINA och välj åtgärdstyp ”Godkänt bygglov”. Därefter skickar ni geometrin till Lantmäte­riet. När Lantmäteriet lägger in geometrin så ändras statusen från planerad till gällande.

 • Motsvarar byggnadsändamål taxeringens typkoder?

  Nej, inte helt och hållet, men ligger ganska nära. Vissa ändamål går djupare än typkoderna, t.ex. inom samhällsfunktion. Läs mer i Handbok Ajourhållning Byggnad

 • Ska man lägga in en schablon för en tillbyggnad?

  Nej, ingen schablon ska läggas in om tillbyggnaden ska tillhöra en befintlig bygg­nad/objekt. Om tillbyggnaden har ett annat ändamål, kan flera ändamål läggas till på samma byggnad.

 • Visas schablonerna i produkterna?

  Ja, gällande schabloner visas nu i GSD-Fastighetskartan. 

 • Hur länge ligger schablonen som planerad?

  Tills statusen ändras av kommunen i LINA eller kommunen skickar geometri till Lantmäteriet som byter ut den och gör den som gällande.

 • Är det bara byggnaderna med bygglov vi ska registrera i LINA?

  Nej, även byggnader som inte kräver bygglov kan registreras.

 • Kravet på 15 kvm, vad innebär det?

  Att alla byggnader som är 15 kvm eller större ska redovisas. Mindre byggnader får också redovisas. Lantmäteriet mäter inte in byggnader mindre än 15 kvm i den egna ajourhållningen.

 • Uterum - ska kommunen skicka in/registrera dem?

  Det bestämmer kommunen själv.

 • Adress

 • Hur lagras adressen om man skriver små/stora bokstäver?

  Den lagras exakt som Ni skriver/registrerar förutom att första bokstaven alltid ändras till versal även om liten bokstav skrivs.

 • Vad händer om adressen som är registrerad i en schablon blir förskjuten när byggnadsgeometrin läggs in?

  När Lantmäteriet lägger in den inmätta byggnadsgeometrin, så ändrar Lantmä­teriet inga uppgifter för adressen. Det innebär att adresspunkten ligger kvar.

 • Kan man folkbokföra sig på en adress som inte är kopplad till en bostad? T.ex. kiosk?

  Ja, Skatteverket tar ingen hänsyn till byggnadsändamålet. 

 • Hur hittar vi reserverade adresser?

  Sök på ”Status” i rapporten ”Adressplats” i LINA.

 • Är det OK att registrera adressplatserna 24 + 24A?

  Ja, men Lantmäteriet rekommenderar att littera används (24A + 24B).

 • Kajplatser som inte är adressatta - hur lägger man till en adress?

  Använd adressen vid kajen och ange en ”adressplatsanmärkning” (kajplats).

 • Om vi har behov av att skicka större mängder ändringar av adressplatser - hur gör vi?

  Lantmäteriet har inga rutiner utvecklade för att ta emot filer för större uppdate­ringar av adresser. Kommunen får uppdatera adresserna i LINA.

 • Lägenheter

 • Vem bevakar om fastighetsägaren gör rätt när de numrerar lägenheterna?

  Kommunen kontrollerar detta i samband med att de fattar beslut om lägenhets­nummer.

 • LINA

 • Kan man se fastighetsnyckeln (fnr) någonstans i LINA?

  Ja, i rapport "Fastighet".

 • Uppgift om boarean - var hittar jag den?

  Till exempel från kommunens bygglovshandlingar.

 • Går det att ångra en registrering i LINA?

  Nej, LINA är direktuppdaterande.

 • Går det att koppla på kommunens egna skikt, egna ortofoton till LINA:s karta? Går det att koppla ihop kommunens områdesindelning?

  Nej.

 • Övrigt

 • Hur ofta uppdaterar Lantmäteriet utanför kommunens ansvarsområde (ABT-område)?

  Vi följer Lantmäteriets ajourhållningsplan som i sin tur följer bildförsörjningspro­grammet.

 • Behöver något attribut följa med geometrileveransen?

  Ja, ändamål och kvalitetsuppgifter som medelfel och insamlingsläge. Se mer information under Leverans av data

 • Kan SCB få möjlighet att hämta allt från Lantmäteriet så att kommunen slipper skicka något till SCB?

  Frågan om "en lina till staten" har diskuterats länge, men i dagsläget måste kommunen skicka bygglovsrapporter till SCB separat. Bland annat för att SCB behöver uppgifter som inte Lantmäteriet lagrar.

Dela den här sidan med andra

Support och rådgivning

Vi svarar på frågor om:

Byggnader, Adresser, Lägenheter och Topografi.

Kontakta BAL-supporten

Senaste nytt

Manual publicerad

Regelverket för byggnadsnamn har kompletterats med en exempelsamling.

Du hittar den här.

Ajourhållningsstöd

Applikationen LINA används för att registrera information om byggnader, adresser och lägenheter

Läs mer på LINAs sida