LINA

Applikationen LINA (Lantmäteriets InsamliNgsApplikation) används av Sveriges kommuner för att registrera information om Byggnader, Adresser och Lägenheter i Fastighets- och Lägenhetsregistret.

Vilken information som ska registreras styrs bland annat av det samverkansavtal kring Adresser, Byggnader och Topografi (ABT-avtal) som kommunerna tecknat med Lantmäteriet.

Nyhet - LINA har fr.o.m. 21 augusti 2014 fått en ny webbadress och inloggningssida. Den gamla webbadressen dirigeras om till denna sida ett tag framöver, men vi rekommenderar att du byter till den nya webbadressen i de eventuella bokmärken/favoriter som du använder så snart som möjligt.

Den nya adressen är: https://etjanster.lantmateriet.se/lina/

Här kan du som har behörighet öppna applikationen Öppna LINA

  • Ansökan om behörighet till LINA - blankett (doc) 
  • Bildspelet visar några glimtar av användargränssnittet i LINA (pps)
  • Handböcker hittar du i menyn till vänster.

Lantmäteriet har tagit fram ett dokument som presenterar LINA:s framtida utveckling och har presenterats i samverkansgruppen för Lantmäteriet/Sveriges Kommuner och Landsting. Huvudsyftet med dokumentet är att tydliggöra vad LINA ska stödja - och när - i vår samverkan kring BAL-informationen.

Information om kommande utbildning

Lantmäteriet genomför löpande grundläggande webb-utbildningar via Telias tjänst "TelefonmöteWebb". Utbildningen vänder sig i första hand till nya användare av LINA.
Under utbildningen, som är cirka 2 timmar, går vi bland annat igenom LINA:s grundläggande funktionalitet, t.ex. hur en byggnad och adress registreras och hur kartstödet fungerar.

Anmäl ditt intresse till BAL-supporten, ajourhallning-bal@lm.se

Dela den här sidan med andra

Tidning

Läs senaste numret av Gränssnittet på webben

Att bra kartor räddar liv vet redan personalen i ambulansen i Gävle. Läs om det och mycket annat i det senaste numret av vår tidning.

Läs tidningen

Blanketter

Vill du ansöka om lagfart eller förrättning?

Våra mest nerladdade blanketter används för att ändra ägare eller ansöka om lantmäteriförrättning.

Blanketter

Allmänhetens terminal

Allmänhetens terminal öppnar på utvalda kontor

Nu kan du använda tjänsten Allmänhetens terminal på utvalda kontor.

Läs mer

Geografilärare

Lyft undervisningen med geodata!

Är din kommun med i Geodatasamverkan? Då kan du få tillgång till stora mängder information att använda i din undervisning.

Läs artikeln