På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Handbok i mät- och kartfrågor, HMK

Lantmäteriet har ett nationellt samordningsansvar för geodata. Vi ger stöd i mät- och kartfrågor i form av digitala handböcker. 

HMK-nytt (2018-03-05) beskriver eventuella förändringar som utförts i de olika dokumenten mellan versionsutgivningarna. Justeringarna är av karaktären uppdaterade länkar och mindre textändringar – men omfattar inte krav och rekommendationer. 

NYTT Ny teknisk rapport: 
Mät- och lägesosäkerhet vid geodatainsamling – en lathund

I rapporten redovisas en sammanställning av mät- och lägesosäkerhetsuppgifter från 12 olika HMK-dokument. Lathunden omfattar geodetiska referenssystem och stommätning, bild- och laserdatainsamling samt geodetisk och fotogrammetrisk detaljmätning. Den syftar till att ge bättre överblick och därigenom underlätta metod- och teknikvalet. 


Frågor och synpunkter på HMK-arbetet kan skickas till hmk@lm.se.

Alla dokument presenteras i pdf-format.

ObserveraTidigare versioner

Gällande dokument

Kortnamn 

HMK – Introduktion 2017 HMK-Introduktion 2017
HMK – Geodatakvalitet 2017 HMK-Geodatakvalitet 2017
HMK – Ordlista och förkortningar december 2017  HMK-Ordlista dec 2017
   
HMK – Flygfotografering 2017 HMK-Flygfoto 2017 
HMK – Flygburen laserskanning 2017 HMK-FlyLas 2017
HMK – Fordonsburen laserskanning 2017 HMK-ForLas 2017
HMK – Fotogrammetrisk detaljmätning juni 2015 (version 2017 är försenad) HMK-FoDet juni 2015 
HMK – Geodetisk infrastruktur 2017 HMK-GeInfra 2017
HMK – GNSS-baserad detaljmätning 2017  HMK-GnssDet 2017
HMK – Höjddata 2017 HMK-Höjddata 2017
HMK – Kravställning vid geodetisk mätning 2017 HMK-GeKrav 2017
HMK – Ortofoto 2017 HMK-Ortofoto 2017
HMK – Stommätning 2017 HMK-Stom 2017
HMK – Terrester detaljmätning 2017 HMK-TerDet 2017
HMK – Terrester laserskanning 2015 (version 2017 är försenad) HMK-TerLas 2015

 Tidigare versioner 

Dokumentnamn

Version

HMK – Introduktion  

Version 2015    
Version 2014 
Version 2013
HMK – Geodatakvalitet Version 2015  
Version 2014
HMK – Ordlista och förkortningar  Version juni 2015 
HMK – Bilddata Version 2015  
Version 2014 
Version 2013 
HMK – Fordonsburen laserdatainsamling Version 2015  
Version 2014
 
HMK – Fotogrammetrisk detaljmätning Första versionen 2015
HMK – Geodesi: Geodetisk infrastruktur Version 2015
HMK – Geodesi: GNSS-baserad detaljmätning Version 2015

HMK – Geodesi: Stommätning

Version 2015
HMK – Geodesi: Terrester detaljmätning Version 2015
HMK – Höjddata Version 2015
HMK – Laserdata Version 2015  
Version 2014
HMK – Ortofoto Version 2015  
Version 2014  
HMK – Referenssystem och geodetisk mätning Version 2014 
Version 2013

  

Dela den här sidan med andra

Handbok i mät- och kartfrågor

Ny version 2017

De nya dokumenten finns nu tillgängliga för gratis nedladdning.

Aktuella HMK-dokument