På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Vårt samordningsansvar

Geodatasamordning

Lantmäteriet ansvarar för samordningen av geodataområdet

Geodata är information som har en geografisk anknytning. Geodata innefattar exempelvis kartdata såväl som registerinformation om byggnader, sjöar, vägar, vegetation och befolkning.

Lantmäteriet har uppdraget från regeringen att samordna geodataområdet nationellt. Samordningsansvaret innebär att Lantmäteriet utvecklar och förvaltar den nationella infrastrukturen för geodata tillsammans med kommuner, länsstyrelser, andra myndigheter och organisationer.

Sverige bygger en infrastruktur för geodata

Lantmäteriet har en drivande roll när det gäller att prioritera, initiera och leda arbetet med att bygga upp och förvalta infrastrukturen. Det gäller bland annat att:

  • ge råd och stöd till informationsansvariga organisationer - de som enligt lagen och förordningen om geografisk miljöinformation är skyldiga att göra sin information tillgänglig
  • utveckling av Geodataportalen (nytt fönster) samt
  • förvaltning av den samverkansform som vi kallar Geodatasamverkan.

Infrastrukturen för geodata ska göra det så enkelt som möjligt för så många som möjligt att hitta och använda geodata. Infrastrukturen innebär ett gemensamt sätt att organisera, bygga upp och förvalta, tillgängligöra och underlätta användningen av geodata. Den bygger på ett brett samarbete som omfattar fler organisationer och fler datamängder och tjänster än de som omfattas av EU-direktivet Inspire.

Geodatastrategin är planen

Den nationella Geodatastrategin för perioden 2016-2020 - Utvecklad samverkan för öppna och användbara geodata via tjänster (pdf, nytt fönster) beskriver hur vi gemensamt skapar en väl fungerande infrastruktur för geodata i Sverige. Geodatastrategin presenterar våra gemensamma mål och strategier. 

Geodatarådet ger stöd till Lantmäteriet

Till stöd i Lantmäterites samordningsroll finns Geodatarådet. Geodatarådet är tillsatt av regeringen och består av ett antal myndigheter och organisationer som ger råd i frågor som rör Lantmäteriets samordningsroll för geodata.

Läs mer på www.geodata.se (nytt fönster).

Geodataportalen 

Geodataportalen ger möjlighet att söka, hitta och titta på geodata från olika källor

Portalen är en gemensam ingång till geodata och tjänster i Sverige. Portalen ger möjlighet att söka, hitta och titta på geodata från olika källor, som fysiskt ligger lagrade hos olika dataleverantörer. Via portalen kan du på ett enkelt sätt nå många organisationers tjänster och geodata. Geodataportalen är Sveriges koppling till den Europeiska geodataportalen, Inspire-geoportal.

Läs mer på www.geodata.se (nytt fönster).

Geodatasamverkan

Geodatasamverkan skapar förutsättningar för bättre tillgång till geodata

Geodatasamverkan underlättar tillgången till geodata genom att erbjuda ett samlat utbud av geodata från flera olika aktörer. Med ökad tillgång till geodata kan många samhällsfunktioner effektiviseras och förbättras. Alla myndigheter, kommuner och andra organisationer med myndighetsuppgifter kan teckna användaravtal för Geodatasamverkan. 

Läs mer på www.geodata.se (nytt fönster).

Dela den här sidan med andra

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

DRK-avtal

Träffar om nya DRK-avtal

Lantmäteriet bjuder in kommunföreträdare till informationsmöten om nya avtalen kring digital registerkarta.

Läs mer om var du träffar oss

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Taxeringsuppgifter

Dags att deklarera?

Har du sålt en fastighet under 2017? Så här tar du reda på fastighetens ingångsvärde.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.