På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Organisation

Lantmäteriets ledningsgrupp

I ledningsgruppen sitter generaldirektören, biträdande generaldirektör, divisionscheferna för Fastighetsbildning, Geodata och Fastighetsinskrivning och direktörerna för IT, planering, kommunikation och personal samt sekreterare.

Generaldirektör - Susanne Ås Sivborg
Biträdande generaldirektör - Anders Lundquist

Divisionschef Fastighetsbildning - Tove Elvelid
Planeringsdirektör - Vikarierande planeringsdirektör Anders Lundquist
Divisionschef Geodata - Anders Sandin
Divisionschef Fastighetsinskrivning - t.f. Dennis Lindén
Utvecklingsdirektör - Anna Eriksson
HR direktör och vikarierande kommunikationsdirektör - Marie Stålnacke
Sekreterare - Christina Wallström, GD-assistent

Styrelse

Lantmäteriet leds av en styrelse. Myndighetens chef ingår i styrelsen och ansvarar för den löpande verksamheten i enlighet med styrelsens direktiv. Regeringen utser ordförande och övriga ledamöter.

Ledamöter

Olle Sundin, ordförande, tidigare generaldirektör för Luftfartsverket
Susanne Ås Sivborg, generaldirektör vid Lantmäteriet
Ann Hellenius, CIO på Bankgirot.
Anna Ernestam, avdelningschef Röda Korset
Ulf Kamne, kommunalråd Göteborgs stad
Helen Olausson, vice ordförande, VD Projektgaranti AB
Barbro Holmberg, f.d. landshövding Gävleborgs län

Personalföreträdare

Magnus Landgren, Lantmäteriakademikerna
Gull Britt Olander, ST Lantmäteri
Jeanette Norman, stf ordförande ST

Representanter för personalorganisationerna

För Lantmäteriakademikerna, Saco-föreningen på Lantmäteriet 
Magnus Landgren
Lantmäteriet Fastighetsbildning
801 82 Gävle
040-660 81 83, arbete.

För ST inom Lantmäteriet
Gull-Britt Olander
Lantmäteriet Fastighetsbildning
801 82 Gävle
036-30 51 85, arbete.

Lantmäteriet har tre divisioner:

  • Fastighetsbildning har ansvar för fastighetsindelningen, det vill säga fattar beslut om nya fastigheter eller om ändring av existerande gränser. Det kan också gälla beslut om samfälligheter, servitut och ledningsrätter.
  • Fastighetsinskrivning granskar, beslutar om och registrerar lagfarter, tomträtter, inteckningar, andra inskrivningsärenden och anteckningar i Fastighetsregistrets inskrivningsdel samt beslutar om och tar in stämpelskatt och avgifter.
  • Geodata bygger upp och tillhandahåller geografisk information och fastighetsinformation.


Vi har sju koncerngemensamma enheter som utgör Lantmäteriets  gemensamma resurser för frågor rörande ekonomi, personal, utveckling och IT, kommunikation, hållbarhetsfrågor, dokumentstyrning samt tjänsteexport.

Dela den här sidan med andra

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

DRK-avtal

Träffar om nya DRK-avtal

Lantmäteriet bjuder in kommunföreträdare till informationsmöten om nya avtalen kring digital registerkarta.

Läs mer om var du träffar oss

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Taxeringsuppgifter

Dags att deklarera?

Har du sålt en fastighet under 2017? Så här tar du reda på fastighetens ingångsvärde.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.