På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Blanketter

Här hittar du en samlad lista över Lantmäteriets blanketter.

Vanliga blanketter:

Övriga blanketter:

Blanketter för samfällighetsföreningar:

 • Anmälan till samfällighetsföreningsregistret (pdf) 
  använder du för styrelseändringar, firmatecknare, stadgeändringar, ansökan om organisationsnummer, fusion, ombildning och upplösning. Styrelseändringar avser ny- eller omval av styrelseledamöter och deras postadresser. Blanketten ska skickas in till Lantmäteriet efter varje föreningsstämma (årsmöte) så att registeruppgifterna är aktuella.
 • Normalstadgar för samfällighetsföreningar (pdf)
  använder du för föreningens beslut om mer omfattande stadgeändringar. Mindre ändringar kan infogas i befintliga stadgar. Ändringar av föreningens stadgar gäller först när de har registreras av Lantmäteriet.
 • Anmälan om ändrat andelstal i gemensamhetsanläggning (24a § AL) (pdf)
  av en styrelse som fått behörighet att besluta om ändrade andelstal* för delägarfastighet i samfälligheten. Styrelsens beslut gäller först då Lantmäteriet registrerat nya andelstal.
 • Överenskommelse om andelstal i gemensamhetsanläggning (43 § AL) (pdf)
  används för överenskommelse mellan styrelse och fastighetsägare: 
  - när en fastighet ska gå med i en samfällighet 
  - när en fastighet ska lämna en samfällighet
  - när ett andelstal ändras för en fastighet i samfälligheten 
  Överenskommelsen gäller först då den godkänts och registreras av Lantmäteriet.
 • Ansökan om lantmäteriförrättning (pdf)
  används då du vill ompröva Lantmäteriets beslut om andelstal i gemensamhetsanläggningen. Kontakta lantmäterimyndigheten innan du skickar in ansökan om en ny lantmäteriförrättning för att undvika onödiga kostnader!
 • Blankett för underskrifter (pdf)
  använder du som tillägg till blankett 1-5 om mer utrymme behövs för att alla underskrifter ska få plats.  

Läs mer om samfällighetsföreningar och gemensamhetsanläggningar.

* Uppgifter om samfällighetsföreningar registreras av det statliga Lantmäteriet i samfällighetsföreningsregistret. Ändringar av andelstal för en delägarfastighet med mera registreras i fastighetsregistret av lantmäterimyndigheten, vilken kan vara statlig eller kommunal.

Other languages

Dela den här sidan med andra

Driftinformation

Den 28-29 maj utför vi arbete på vår webbplats

På lördag klockan 06.00 stängs vår webbplats för underhåll. Välkommen tillbaka klockan 18.00 på söndag kväll.

Läs mer

Geodata

Se Gävle på ett nytt sätt

Nu släpper Lantmäteriet ännu högre upplösning över Gävle till datorspelet Minecraft.

Läs mer

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Är det fortfarande aktuellt?
Då kan inskrivningen behöva förnyas senast 2018. Officialservitut berörs ej.

Läs mer

Samfälligheter

Information om befintlig samfällighetsförening

Här kan du läsa om vad en fastighetsförteckning är och hur du beställer en.

Läs mer

Digitalt först

För en smartare samhällsbyggnadsprocess

Lantmäteriet har fått regeringens uppdrag att förenkla byggprocessen. Följ vårt arbete.

Läs mer

Ny lag från 1 maj

Ska du fotografera med drönare och publicera?

Beslut om spridningstillstånd lämnas av Lantmäteriet - som övertar ansvaret från Försvarsmakten.

Läs hela nyheten