På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Workshop om detaljplaneprocessen fångade upp goda exempel

Hur får vi ett obrutet digitalt flöde i detaljplaneprocessen? Frågan diskuterades med stort engagemang när ett 40-tal kommunrepresentanter samlades till en workshop, inbjudna av Lantmäteriet. Önskemål om en nationell styrning lyftes från flera håll.

Bild på deltagarna
Under workshopen fick deltagarna diskutera i grupp där man avhandlade hinder i planprocessen och sedan försökte hitta lösningar.

Det krävs för att vi ska kunna ta nästa steg, konstaterade många av de församlade på workshopen som är en del i regeringsuppdraget ”Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess”.

De flesta av deltagarna arbetar på plan- eller GIS-sidan inom landets kommuner och har god insyn i vilka hindren för en smidig planprocess är. Med på workshopen fanns även representanter från Boverket, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Länsstyrelserna.

Analog hantering

Även om det finns digitala verktyg så är det inte ovanligt att det blir avbrott när informationen ska flöda i detaljplaneprocessen. Dokument som upprättas digitalt skrivs ut för att sedan skannas in när de når en annan mottagare. Det kan också vara olika system inom en och samma kommun som inte pratar med varandra vilket kräver en manuell hantering. I samrådsförfarandet kommer yttranden in i väldigt olika format; allt från handskrivna lappar till e-post.

Det är bara några exempel på avbrott som tillsammans tynger ner processen.

– Även mellan kommunerna ser det olika ut vilket uppdragsgivaren, bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, uppmärksammat. Här vill han se en nationellt likriktad process vilket är en del av vårt uppdrag, säger Malin Klintborg som är Lantmäteriets uppdragsledare för regeringsuppdraget.

Vinna tid – eller smörja processen?

Frågan som flera av deltagarna väckte är hur stora tidsvinster det faktiskt går att göra i planprocessen. Fokus bör istället ligga på att effektivisera och förenkla vilket i förlängningen också sparar tid och energi.

Enhetliga rutiner för hur information ska flöda in och ut till kommunen och mellan myndigheter är ett sådant exempel. Flera deltagare önskar tydligare riktlinjer från Boverket, bland annat inför lagändringar så att man slipper att i varje kommun fundera över hur man ska agera. I små kommuner finns inte alltid den kompetensen.

Medan uppmaningen under workshopens första dag var att lyfta fram hinder så handlade dag två om att hitta lösningar.

Och det saknas inte bra initiativ på hur man ute i kommunerna har hittat sätt att gå mot en smidigare och digital process.

Goda exempel

Erfarenhetsutbytet var en uppskattad del där flera av kommunerna tog med sig exempel att genomföra på hemmaplan.

Varför kopiera upp och skicka ut alla planhandlingar med post i samrådet när det går att skicka ut en länk med e-post och berätta var underlaget går att hitta?

E-tjänster, för exempelvis ansökningar, gör att de uppgifter som kommer in både blir mer standardiserade och precis de som efterfrågas. Att datamängderna ser likadana ut är en knäckfråga, menar många, för att kunna få ett smidigare flöde – i vissa fall önskas också att de kan samlas i en nationell lagringsplats.

– Vilka datamängder är intresse på nationell nivå? Det är en fråga som vi måste fundera på, menar Malin Klintborg som tar med sig mycket från workshopen.

– Det pågår så mycket bra. Vår roll är att fånga upp och sprida det så alla de här initiativen kommer fler till gagn. Och så tror jag också att vi måste få ut nationella riktlinjer.

Fler workshops på gång

Resultatet av de två dagarna ska sammanställas och tas vidare i kommande workshops. Ett andra tillfälle specifikt kring bygglovsprocessen är redan planerat och det kan bli aktuellt med ett tredje tillfälle.

Ytterligare en aktivitet planeras under våren med fokus på erfarenhetsutbyte mellan kommuner, kopplat till att specifikt lyfta fram goda exempel. Resultaten utifrån dessa träffar blir underlag till de förslag på åtgärder som Lantmäteriet kommer att ta fram.

Arbetar du med plan- och byggfrågor i kommunen och är intresserad av att vara med i kommande workshops?

Kontakta i så fall malin.klintborg@lm.se eller magdalena.andersson@lm.se


Röster från workshopen kring detaljplaneprocessen:

Frida Fälth, planarkitekt i Värnamo kommun

– Det är bra att låta kommunerna vara med i den här diskussionen och att lyfta fram hur vi jobbar. Det underlättar också vårt arbete när vi ska implementera något nytt att vi varit med i diskussionerna. I förlängningen underlättar det även för medborgarna.

Ser du att det är i detaljplaneprocessen som det finns hinder?

– Jag tror att det är rätt spår att titta på hela processen och inte på enskilda delar. Digitalisering är ett sätt att underlätta och sedan måste vi jobba med hela kedjan, säger Frida som gärna ser en tidsplan för arbetet med digitalisering.

– Det har pratats så länge om digitalisering. Nu är 2018 en första hållpunkt men det behövs också en kontinuitet. Arbetet måste fortsätta för det här är inget som man löser under en mandatperiod.

Ulrica Olsson, planchef Gävle kommun

– Det är ett bra initiativ! Självklart eftersom vi är 290 kommuner så ska man ta till vara på det som redan är bra, fånga det bästa och sedan försöka likrikta där det går. Jag tror att det finns många goda idéer som går att foga samman i den här processen. Sedan tror jag att det behövs klargöranden i vissa frågor som vi har diskuterat här, exempelvis när det gäller signaturer.

Är det en bra idé att likrikta?

– Åtminstone att presentera det som görs idag. Viljan finns hos alla att jobba smartare, det är jag övertygad om. Då behövs ingen piska utan det räcker med morötter. Om man kan visa upp det som är bra så kommer man att haka på automatiskt.

Jenny Ahlqvist och Märta Syrén, verksamhetsutvecklare Gotlands kommun

Tar ni med er något hem?

– Ja, jättemånga spännande idéer som vi har hört från hur andra gör. Formen är jättebra för att byta erfarenheter men formatet kanske skulle kunna ha varit annorlunda. Jag tror att det varit enklare om det hade presenterats ett par idélösningar som vi hade kunnat såga eller hylla, säger Märta.

– Men man ser verkligen att många vill så mycket och det är roligt. Och det finns massor av idéer, menar Jenny.

Kristina Isacsson, SKL

– Det är väldigt intressant att lyssna till det kommunerna har att berätta. Sedan är det en aning svårt att spetsa frågorna och svaren i det här formatet. Jag tror att vi ska se det som en bas där man dammsuger upp information. Sedan krävs det ett efterarbete för att kunna få det till vassa slutsatser.

– Det är mycket positivt att på det här sättet skaffa kontaktpersoner och suga in tankarna som finns ute i kommunerna.

Vilka frågor ser du som de viktiga att arbeta med?

– Jag tror inte att vi ska se att det är tid vi vinner utan att det är smidighet, att kunna smörja processen genom digitalisering. Jag tror vi ska leta efter glapp och då måste vi gå djupare in i processerna. Nu hör vi tendenser. Jag tror att det är när det skickas information in och ut från kommuner och mellan myndigheter – det är där vinsterna finns. Där kan vi också spetsa frågorna.

Daniel Löwgren, Lantmäteriet Umeå

Vad tar du med dig hem?

– En uppdaterad lägesbild av det arbete som pågår ute i kommunerna och hur långt de har kommit. Det som framkommer är att det finns en tydlig vilja att man vill ena sig. Från att det har funnits en viss prestige i att ha egna modeller till att man nu vill att vi löser det här tillsammans – för problemen som man har är desamma.

–Det har varit kul och jag har lärt mig massor.

Dela den här sidan med andra

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

DRK-avtal

Träffar om nya DRK-avtal

Lantmäteriet bjuder in kommunföreträdare till informationsmöten om nya avtalen kring digital registerkarta.

Läs mer om var du träffar oss

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Taxeringsuppgifter

Dags att deklarera?

Har du sålt en fastighet under 2017? Så här tar du reda på fastighetens ingångsvärde.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.