På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Vem äger Sverige?

Svaret på den frågan går delvis att hitta i Fastighetsregistret. Informationen används dagligen av olika samhällsaktörer som behöver uppgifter i samband med exempelvis fastighetsförsäljningar eller kreditärenden. Vi har låtit några personer berätta hur de använder Fastighetsregistret i sin vardag.

Foto på Ann-Louise Högsäter.
Ann-Louise Högsäter.

Ann-Louise Högsäter, mäklare på Funäsdalsmäklarna

Vilken nytta har du av informationen från Fastighetsregistret?

Man skulle kunna säga att jag använder den dygnet runt (skratt). Det är lite av grunden för mig i mitt jobb. När någon ringer så öppnar jag Fastighetsregistret medan vi sitter i telefon, om kunden vet fastighetsbeteckningen vill säga. Vi är ju ålagda enligt lag att kolla en massa saker och de finns nästan alltid i registret.

Hur använder du informationen konkret i din vardag?

Jag använder uppgifterna till objektbeskrivningarna och värderingar. Till objektbeskrivningarna så använder vi information om exempelvis lagfaren ägare, areal och alla inskrivningsuppgifter. Jag skulle säga att det nästan inte finns något som vi inte använder. Enligt lag ska vi även upplysa om gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar.

Hur tillgänglig tycker du att informationen är?

Det kostar ju rätt mycket men fördelen är att vi har tillgång till uppgifterna dygnet runt. Vi jobbar rätt ofta kvällar och helger och då är det väldigt lyxigt att kunna gå in i registret oavsett vilken tidpunkt på dygnet det är. Om det är något problem med systemet så står det alltid och det tar inte lång tid innan det är fixat.

Anki Edwards, Handelsbanken Tomelilla

Vilken nytta har du av informationen från Fastighetsregistret?

Det är till många olika saker. Vi på banken behöver uppgifter om till exempel lagfaren ägare och kunna se pantbrevsbilden. Även taxeringsuppgifter, areal och yta kan vara av vikt att veta, likaså typkod. Det här tar vi fram när det är en kund som ska göra en fastighetsaffär och/eller ta upp lån. Ofta vet kunden inte själv de här uppgifterna.

Hur använder du informationen konkret i din vardag?

För att kunna göra affärer så är det ofta nödvändigt med information från Fastighetsregistret.

Hur tillgänglig tycker du att informationen är?

Jag tycker att den är tillgänglig. Ibland kan jag uppleva att det tar ett tag innan uppgifter om till exempel lagfaren ägare uppdateras.

Amelia Krzymowska, doktorand fastighetsrätt Uppsala universitet

Vilken nytta har du av informationen från Fastighetsregistret?

Mitt avhandlingsämne är servitut, mer precis granskar jag servitutsinstitutet utifrån den intressekonflikt som grundar rättsförhållandet mellan den härskande och den tjänande fastigheten. Parallellt med forskningen är jag verksam i Krzymowski Juristbyrå där jag biträder företag och privatpersoner i fastighetsrättsliga tvister eller frågor. I båda verksamheterna har jag haft stor nytta av informationen i Fastighetsregistret.

Hur använder du informationen konkret i din vardag?

För en praktiserande fastighetsjurist kan den information som finns tillgänglig i fastighetsregistrets allmänna del, som fastighetsbeteckningar, ägarförhållanden och köpeskillingar för olika fastigheter, vara väldigt nyttig. Det är ett mycket viktigt steg i mitt arbete att i ett inledande skede snabbt kunna kartlägga parts- och ägarförhållandena i en tvistesituation. Eller bekräfta uppgifter som lämnats av en huvudman eller motpart, där är fastighetsregistrets allmänna del ofta till stor hjälp.

Hur tillgänglig tycker du att informationen är?

I min forskning studerar jag de juridiska problemen i servitutsinstitutet genom att gå till de så kallade rättskällorna, främst lagtext, förarbeten och praxis.

För att kunna göra det behövde jag svar på ett antal frågor om statistiska och historiska uppgifter kring servitut. Som tur var fick jag kontakt med Dennis Lindén, ekonomichef på Lantmäteriet, som hjälpte mig hitta svar på mina frågor och redde ut alla oklarheter. Med hjälp av informationen i fastighetsregistret kan jag få en djupare förståelse för hur servitut fungerat och använts historiskt och jämfört med idag. Det ger mig bättre möjligheter att se och förstå svagheter och styrkor i dagens regelsystem.

Monica Lagerqvist-Nilsson och Lena Källberg, handläggare Näringsdepartementet

Foto på Monica Lagerqvist-Nilsson och Lena Källberg.
Monica Lagerqvist-Nilsson och Lena Källberg.

Vilken nytta har du av informationen från Fastighetsregistret?

Lena: Jag kan väl säga att jag har ganska stor nytta av Fastighetsregistret i praktiskt taget alla typer av förvaltningsärenden som jag handlägger – detaljplaner, bygglov och expropriationer.

Monica: Jag använder Fastighetsregistret då och då, bland annat för att kolla upp ägare och andra uppgifter om fastigheten. Främst är det dock gränserna som jag har haft användning av i olika ärenden. Ibland måste jag gå tillbaks till förrättningsakten. Jag är mer en "sällananvändare" och för mig är den största nyttan att jag med hjälp av Lantmäteriet kan få del av olika statistik som behövs när underlag till regeringsbeslut tas fram.

Hur använder ni informationen konkret i vardagen?

Lena: Jag har ibland behov av att se hur gällande detaljplan ser ut för en specifik fastighet och då är det enkelt att via Geovy få fram den informationen. Likadant om det är oklart vem som är nuvarande och/eller tidigare fastighetsägare.
Monica: Se ovan.

Hur tillgänglig tycker ni att informationen är?

Lena: Några gånger i månaden har jag användning för Fastighetsregistret och då via Geovy. Eftersom jag använt Fastighetsregistret i så många år är jag van med hur det är uppbyggt. Enda nackdelen jag kan se just nu är att inte alla kommuner lagt in sina detaljplaner digitalt, men det är väl ändå inte registrets fel.

Monica: För oss är informationen alltid tillgänglig. Jag har ju även bakgrund från fastighetsbildningsverksamheten och fastighetsregisterfrågor så det är inga problem att ta till sig informationen.

Denna artikel har även publicerats i vår tidning Gränssnittet. Ta gärna en titt på det senaste numret.

Dela den här sidan med andra

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

DRK-avtal

Träffar om nya DRK-avtal

Lantmäteriet bjuder in kommunföreträdare till informationsmöten om nya avtalen kring digital registerkarta.

Läs mer om var du träffar oss

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Taxeringsuppgifter

Dags att deklarera?

Har du sålt en fastighet under 2017? Så här tar du reda på fastighetens ingångsvärde.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.