På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Unik ledarskapssatsning över myndighetsgränserna

Chefer som hjälper andra chefer med deras utmaningar och dilemman. Det är tanken bakom en ledarskapssatsning som är unik på det sätt att den spänner över myndighetsgränserna. –Den största behållningen är att vi har fått reflektera över problem och dilemman i vardagen, säger Gorm Lundqvist, sektionschef på Lantmäteriet i Kiruna och en av deltagarna.


Gorm Lundqvist har gått ett par olika ledarskaps-
utbildningar och tycker att den här satsningen sticker
ut på ett positivt sätt.

Pilotprojektet med dialoggrupper startade i slutet av 2015 på initiativ av ett par myndigheter inom sektor 5.
Sedan i december har sex olika grupper med 7-8 deltagare vardera träffats omkring en halvdag i månaden. Grupperna är geografiskt fördelade i landet så att det ska vara lätt för deltagarna att ansluta.

Samtliga som deltar är erfarna chefer och i dialoggruppen tar de med sig konkreta utmaningar som de brottas med i sin vardag. Gruppen diskuterar och reflekterar under ledning av två dialoggruppledare.
–Det handlar inte om att bli serverad lösningar utan att själv reflektera. Sedan är det också givande att lyssna på när de andra reflekterar över problemet, säger Gorm Lundqvist.

Trygghet i gruppen


Fundera om du är villig att
prioritera den tid som utbildningen
kräver, är rådet från Anna Berggrund.

En av de stora fördelarna som han ser med satsningen är att det sker över myndighetsgränserna. I de olika grupperna deltar endast en person per myndighet vilket skapar en trygghet för deltagarna att kunna ta upp vilka dilemman som helst.

För en annan deltagare, Anna Berggrund som är enhetschef på Transportstyrelsen, har det varit värdefullt att även kunna diskutera större organisatoriska och strategiska frågor.
–I min grupp har vi valt att plocka ut och hantera de frågorna separat. Det känns bra att vi har kunnat ägna tid till det också, säger Anna Berggrund som inte är främmande för att gruppen kommer att fortsätta träffas även efter att pilotprojektet avslutas.

Bygger nätverk

Det är också en av förhoppningarna som initiativtagarna har. Syftet med dialoggrupperna är att ge cheferna individuell utveckling genom dialog och erfarenhetsutbyte. Samtidigt ser man en vinst i att deltagarna bygger nätverk och att satsningen underlättar för rörlighet inom staten.

Det menar Per-Åke Jansson, Lantmäteriet, Louise Moqvist, Transportstyrelsen, Mikael Andersson, Skatteverket, Christina Yngvesson Truedsson, Försvarsmakten och Eva Eriksson på FMV som har initierat satsningen.

–Dialoggrupper är en erkänd metod, det är dessutom en enkel insats att testa. Det behövs inga stora lokaler. Enkelheten och goda erfarenheter gjorde att vi beslutade oss för att prova, säger Mikael Andersson och fortsätter:
–Den bärande idén är att det ska vara kostnadseffektivt och att det ska vara ett lärande och bygga nätverk.

Chefer "bär fram" dialogen


Marie Lyxell Stålnacke är en
av dialoggruppledarna i
utbildningen.

När de funderade vidare på idén så kom också tanken att använda de egna cheferna som dialoggruppledare. Dessa valdes ut och utbildades under hösten 2015. Deras uppgift är inte att lösa problemen utan mer att "bära fram" dialogen.

En halvtidsutvärdering som gjordes i juni visar att det varit givande även för dialoggruppledarna. Från Lantmäteriet har Marie Lyxell Stålnacke och Roger Ekman deltagit i rollen som dialoggruppledare.

–Det har varit spännande och intensivt! säger Marie Lyxell Stålnacke.

–Ledarskapets dilemman är desamma, oavsett i vilken verksamhet vi befinner oss i. Vi tenderar att tro att vi är så speciella, men människors behov av att bli synliggjorda, bekräftade och få återkoppling är lika oavsett om man jobbar på Lantmäteriet eller Kriminalvården.

Nya grupper till våren

De positiva erfarenheterna gör att nya dialoggrupper kommer att starta under våren 2017.
Både Anna Berggrund och Gorm Lundqvist kan verkligen rekommendera andra att söka. Gorm har gått ett par olika ledarskapsutbildningar men den här satsningen sticker ut på ett positivt sätt.

Från Anna Berggrund kommer dock ett medskick:
–Det är att du tar dig en funderare så att du ger dig möjlighet att prioritera den tid som det kräver, både för din egen skull och för gruppens skull.

Fakta/Dialoggrupper över myndighetsgränser

Pilotprojektet startade hösten 2015 på initiativ av ett par myndigheter inom sektor 5

Deltagande myndigheter är Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Lantmäterit, Kriminalvården, Försvarets materielverk, Transportstyrelsen, Försvarsmakten, Polisen, Domstolsverket, Regeringskansliet, Försäkringskassan, Kronofogden, Kustbevakningen, Tullverket, SMHI, VTI och Luftfartsverket

I dialoggruppen träffas en grupp på 7-8 chefer från lika många myndigheter under cirka ett års tid. Dialoggruppledare faciliterar dialogen

Syftet är individuell utveckling kopplat till det egna ledarskapet

Nästa omgång startar våren 2017.

Dela den här sidan med andra

Driftinformation

Den 26-27 maj utför vi arbete på vår webbplats

Webbplatsen kommer vara begränsad då merparten av våra system och e-tjänster inte är tillgängliga.

Läs mer

Kartor

Kartsök och ortnamn

Vill du titta på kartor, söka efter ett ortnamn eller behöver du ta reda på en fastighetsbeteckning?

Använd tjänsten

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.