På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Svalt intresse bland fastighetsägare för att behålla gamla servitut när Fastighetsregistret rensas

Lantmäteriet planerar att rensa bort en halv miljon inaktuella servitut och nyttjanderätter ur Fastighetsregistret. Den fastighetsägare som vill ha kvar uppgifterna i registret måste själv begära att de förnyas.

Men intresset bland fastighetsägarna verkar svalt - särskilt i Gotlands, Västra Götalands, Uppsala, Södermanlands och Västernorrlands län. Där har endast två procent eller färre av servituten förnyats på begäran av fastighetsägarna.


Servitut och nyttjanderätter handlar om rätten
för ägaren av en fastighet att på ett visst sätt
använda en annan fastighet, till exempel köra
på en väg, använda en brygga eller ta vatten
från en brunn. Foto: Katinka Igelberg

Under 2019 genomför Lantmäteriet en rensning av gamla och inaktuella avtalsservitut och nyttjanderätter ur Fastighetsregistret. Det rör sig om uppgifter som är inskrivna före 1 juli 1968 och fastighetsägare som vill att uppgifterna ska finnas kvar i Fastighetsregistret måste själv begära att de förnyas.

Lantmäteriet räknar med att 300 000 inskrivna avtalsservitut och rättigheter behöver förnyas, men hittills har bara 44 000 blivit förnyade.

- Det är svårt att säga om det beror på att många fastighetsägare inte känner till den planerade rensningen eller att man tycker att man har god tid på sig att förnya inskrivningarna. Det kan också vara så att det finns fler gamla servitut än vi räknat med som inte längre är aktuella och därför inte behöver förnyas, säger Olof Unger.

Kan få betydelse om fastigheten byter ägare

Rensningen i Fastighetsregistret grundar sig i förnyelselagen som innebär att uppgifter om så kallade avtalsservitut och nyttjanderätter som är inskrivna före 1 juli 1968 tas bort ur registret om de inte anmäls för förnyelse senast vid utgången av år 2018.

- Att inskrivningen tas bort ur Fastighetsregistret betyder i och för sig inte att servitutet eller nyttjanderätten blir ogiltig, men det kan ha stor betydelse för om servitutet ska fortsätta gälla om fastigheten byter ägare, säger Olof Unger, fastighetsrättslig expert på Lantmäteriet.

Officialservitut berörs inte

Servitut som kommit till genom en lantmäteriförrättning, så kallade officialservitut, berörs inte av ändringarna och behöver därför inte förnyas. Förnyelse av inskrivningar behöver inte heller göras när det gäller rättigheter som tomträtt, vattenkraft och vattenreglering.

- Det finns många oriktiga, missvisande och inaktuella inskrivningar av servitut och nyttjanderätter i dag. Till exempel är nyttjanderätter äldre än femtio år normalt ogiltiga. Detta kan leda till att onödiga problem uppstår, till exempel när en fastighet ska säljas. Ett uppdaterat fastighetsregister spar både tid och pengar för alla parter. Satsningen kan dessutom komma att minska kostnaderna för lantmäteriförrättningar, säger Olle Unger.

Lantmäteriets webbplats kan du som är fastighetsägare se vilka servitut som är kopplade till din fastighet. Där kan både företag och privatpersoner anmäla de servitut som bör vara kvar.

Läs frågor och svar om rensningen av inaktuella servitut

Så här många servitut hade förnyats i Fastighetsregistret i september 2017:

Län Totalt antal avtalsservitut inskrivna före 19680701 Antal förnyade Antal förnyade (%)
STOCKHOLM 154 213 14 442 9%
UPPSALA 24 077 520 2%
SÖDERMANLAND 17 118 356 2%
ÖSTERGÖTLAND 16 729 556 3%
JÖNKÖPING 10 714 795 7%
KRONOBERG 6 841 1 065 16%
KALMAR 16 534 2 761 17%
GOTLAND 1 235 10 1%
VÄSTERBOTTEN 30 120 2 194 7%
BLEKINGE 9 350 3 103 33%
SKÅNE 42 776 3 880 9%
HALLAND 23 337 2 604 11%
VÄSTRA GÖTALAND 109 457 1 974 2%
VÄRMLAND 20 958 1 231 6%
ÖREBRO 19 630 1 102 6%
VÄSTMANLAND 15 153 1 726 11%
NORRBOTTEN 16 948 969 6%
DALARNA 10 883 1 044 10%
GÄVLEBORG 30 394 1 394 5%
VÄSTERNORRLAND 79 950 1 252 2%
JÄMTLAND 20 482 807 4%
Summa totalt: 676 899 43 785
6%

Dela den här sidan med andra

Artificiell intelligens

Vill du vara med och bidra till den digitala utvecklingen på Lantmäteriet?

Hjälp oss att träna Watson, ett artificiellt intelligent system.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era behov om Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.

Digitalt först

Lantmäteriets förslag för en digital samhällsbyggnadsprocess

Här kan du läsa slutrapporten för Digitalt först och fördjupa dig i de olika förslagen

Läs mer

Lunchseminarier

Intresserad av Nationella geodatastrategin och digitaliseringen av samhällsbyggnads- processen?

Lantmäteriet kommer under 2018 att erbjuda fyra webbsända lunchseminarier där du kan få information om arbetet

Läs mer

Kundundersökning

Har du köpt, ansökt eller använt något från oss under 2017?

Svara på vår kundundersökning och var med och tävla om biobiljetter! Tack för din hjälp!

Starta kundundersökningen

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

Fastigheter

Upphävande av förordnande enligt plan- och bygglagen, PBL

Har du fått brev från oss gällande en ändring i Plan- och bygglagen? Vill du veta vad det innebär för dig?

Läs mer