På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Stort intresse för Lantmäteriets regeringsuppdrag Digitalt först

Den akuta bristen på bostäder gör att intresset för Lantmäteriets regeringsuppdrag Digitalt först är mycket stort. Det visade sig inte minst när fastighetsbranschen samlades på Business Arena Stockholm förra veckan. Seminariet med bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson samt Lantmäteriets generaldirektör Bengt Kjellson lockade stor publik.

Att det inte finns någon snabb lösning till den akuta bristen på bostäder verkar de flesta vara ense om. Peter Eriksson menar att vi under de senaste 20 åren har byggt för lite med tanke på den befolkningstillväxt som vi har haft.

Digitaliseringen ger möjligheter att snabba på plan- och byggprocessen och skapa tätare relationer mellan myndigheter och medborgare.


Peter Eriksson uppmanar Lantmäteriet att vara ärliga i sitt uppdrag. Det är bra om den svenska debatten
får reda på vad som ligger bakom att det här är en fråga som inte kan lösas så snabbt, säger han.

Starka kommuner

När det gäller digitalisering så ligger Sverige i framkant genom till exempel fiberutbyggnaden och många framgångsrika start-up-företag. Däremot ser Peter Eriksson ett problem i att den offentliga sektorn inte har hängt med. Bristen på öppna tillgängliga data är ett exempel.

–Men jag tror också att det handlar om något som vi också är väldigt stolta över. Och det är systemet som vi har med väldigt starka och självständiga kommuner. Det finns ingen styrande organisation som har mandat att säga: så här ska ni göra.

Därför sätter han stort hopp till det regeringsuppdrag som Lantmäteriet fick tidigt i våras. Uppdraget Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess avser i första hand en enklare, öppnare och smartare planerings- och byggprocess för ett ökat bostadsbyggande.

Lyfta goda exempel

Under seminariet berättade Lantmäteriets generaldirektör Bengt Kjellson om den strategi som myndigheten har för att driva uppdraget samt om de avgränsningar som har gjorts.

–Vi kommer inte att ägna oss åt frågor som andra redan tittar på, säger han.
–Vår roll handlar om att lyfta fram bra exempel och hålla ihop olika utvecklingsinsatser så att de går åt samma håll.

Digitalisering är ett viktigt verktyg som inte ska förväxlas med datorisering, menar Bengt Kjellson. Det handlar även om att ändra arbetssätt, något som ibland kräver att vi tänker utanför boxen.


Lantmäteriets generaldirektör Bengt Kjellson berättade om strategin för regeringsuppdraget och de
avgränsningar som gjorts och varför.

En hel del pågår redan idag. Inom Lantmäteriet finns till exempel automatiserade beslut för att nämna något.
–Så vi är absolut inte körda, sa Bengt Kjellson med ett leende.

Viktigt med samverkan

I uppdragets första fas har många olika aktörer, från det offentliga och från näringslivet, bjudits in för att ge sin syn på utmaningar och möjligheter i dagens byggprocess. Bland annat har en enkät gått ut till företagare inom byggbranschen.

Samverkan med andra kommer fortsatt att vara en viktig del i fas 2, utförandefasen, som vi nu gått in i. Därför är också mötesplatser som Business Arena viktiga att närvara vid, menar Bengt Kjellson.

–Det är också viktigt för vår roll som samhällsaktör där vi ska delta på de arenor där vi kan bidra. Det ligger i vårt uppdrag, att skapa nytta för medborgarna och samhällsutvecklingen i stort.

Regeringsuppdraget ska slutrapporteras i början av 2019. Uppdragsledare för fas 2 är Malin Klintborg.

Är du intresserad av att läsa mer om hur Lantmäteriet kommer att jobba med Digitalt först? Här hittar du strategin i sin helhet.

Dela den här sidan med andra

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

DRK-avtal

Träffar om nya DRK-avtal

Lantmäteriet bjuder in kommunföreträdare till informationsmöten om nya avtalen kring digital registerkarta.

Läs mer om var du träffar oss

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Taxeringsuppgifter

Dags att deklarera?

Har du sålt en fastighet under 2017? Så här tar du reda på fastighetens ingångsvärde.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.