På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Stora vinster med moderna fastighetsgränser

Fastighetsgränsen är skiljelinjen mellan olika fastigheter. Det kan låta oväntat år 2016, men faktum är att dessa gränser inte är alltid lätta att hitta. Och när man hittat fysiska märken som mossiga råstenar i terrängen går de fortfarande inte att föra in i en databas.

– För Lantmäteriets del är det svåra att gränserna är extremt analoga. Koordinatbestämda gränser skulle betyda mycket för olika typer av fysisk planering och infrastrukturprojekt, men också för vanliga medborgare. Här finns potential att spara både tid och pengar, säger Roger Ekman, senior advisor på Lantmäteriet.

Lantmäteriet har fått i uppdrag av regeringen att översiktligt utreda förutsättningarna för koordinatbestämda gränser. En rapport ska lämnas senast 31 mars 2017.

Men vad innebär koordinatbestämda gränser?

– Med det menar vi att om någon är osäker om var gränsen går så är det i första hand koordinatuppgifterna som avgör frågan. Så är det idag i vissa situationer, men i första hand är det idag gränsmärkena, och ibland kan det vara hävden, innehavet, som avgör gränsens läge. Eller en karta, säger Roger Ekman.

Markägare kan göra mer själva

Dagens system för att definiera en fastighetsgräns är med andra ord komplicerat och för en icke-expert svårt att begripa. Ett exempel på problem är att gränsmärkena för att vara giltiga inte får ha rubbats sedan de tillkommit, vilket ofta skett.

Ett digitalt system skulle inte bara vara säkrare utan också förenkla regelverket, menar Roger Ekman.

– Vi tror också att detta skulle betyda mycket för enskilda markägare, eftersom de kan göra mer på egen hand. Ingen expert behöver "tolka" gränsmarkeringar. Relationen mellan myndigheter och privatpersoner blir bättre och för Lantmäteriets del skulle det innebära att vi kan effektivisera vår verksamhet.

Alla verksamheter som på något sätt använder fastighetsgränser skulle sannolikt tjäna på att det finns säker digital information om gränserna. Utöver planerings- och byggverksamhet bland annat jord- och skogsbruk.

– En rätt stor del av kostnaderna för lantmäteriförrättningarna skulle kunna sparas in med ett fullt genomfört nytt system. Men de samhällsekonomiska effekterna skulle troligen bli större i andra verksamheter än i Lantmäteriets fastighetsbildning, säger han.

Foto på drönare som flyger med träd i bakgrunden

Inte gjort i en handvändning

Lantmäteriet ska alltså utreda frågan. Tidsperspektivet för fullt digitaliserade gränser är långt.
– Så är det. Utöver de rent tekniska utmaningarna krävs ett antal lagändringar för att koordinaterna ska gälla före gränsmärkena. Jag tror inte vi ser ett nytt regelverk inom de närmaste fem åren. Bara tanken att mäta in befintliga gränser svindlar. Högupplöst bild- och höjdinformation, drönare är tänkbara hjälpmedel. Men troligare är teknik vi idag inte ens känner till. Ändå är det inte osannolikt att det blir ett stort behov av inmätning.

En prislapp för en förändring av denna omfattning, är omöjlig att sätta, berättar Roger Ekman.

– Vi kan spekulera, men det kommer att ta lång tid och kräva betydande resurser innan alla gränser bestäms av en koordinat. Det kan faktiskt handla om decennier, beroende på både tekniska möjligheter och politiska ställningstaganden. Det kanske rent av aldrig blir så att exakt alla gränser omfattas. Men Lantmäteriet menar att de investeringar som skulle krävas ändå kan motiveras av de betydande vinster som de skulle ge till samhället.

Koordinater i mobilen?

Till skillnad från en gränsmarkering syns inte koordinater på marken. Roger Ekman menar att även om koordinaten som blir det yttersta beviset för var gränspunkten ligger, så kan markeringar vara användbara även i framtiden.

– Ofta ska gränsen "användas" just när den tillkommer, ett hus ska byggas, en avverkning ske, en väg rätas ut. Vid tillkomsten måste det vara klart för de berörda var gränsen går, hur det ska lösas kan man kanske avgöra från fall till fall. Vill man i en framtid veta mer exakt var gränsen går kan man anlita en teknisk konsult som kan visa ut koordinaten. Ett alternativ kan vara att använda smarta telefoner, men de har idag inte tillräcklig precision för det. Ytterligare ett alternativ kan bli att man hyr en GNSS-mottagare med god precision, säger han.

Ett lagstiftningsarbete kommer att ta minst fem år, som sagt. Och Roger Ekman tror att tekniken kommer att nå långt under tiden.

– Fem år är en evighet, faktiskt. Den smarta telefonen har ungefär tio år på nacken. Det finns drönare idag som är överkomliga i pris för en ren amatör som klarar saker man inte ens kunde fantisera om för bara några år sedan, säger Roger Ekman.

Att rygga för utmaningen är inte ett alternativ, oavsett utmaningar på vägen.

– Lika lite som man för 125 år sedan kunde välja eller välja bort elektrifieringen. I ett digitaliserat samhälle passar inte släggor och stenar in. Vi sätter igång utvecklingen och utredandet nu så vi får svar på frågorna. Den känsligaste frågan handlar om den privata äganderätten. Fastigheterna är enheter av egendom och det är mycket viktigt att förändringar i systemet för hur vi definierar fastigheterna inte leder till egendomsförluster. Men man ska veta att dagens system inte är heller är hundraprocentigt säkert.

Denna artikel har även publicerats i vår tidning Gränssnittet. Ta gärna en titt på det senaste numret.

Dela den här sidan med andra

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

DRK-avtal

Träffar om nya DRK-avtal

Lantmäteriet bjuder in kommunföreträdare till informationsmöten om nya avtalen kring digital registerkarta.

Läs mer om var du träffar oss

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Taxeringsuppgifter

Dags att deklarera?

Har du sålt en fastighet under 2017? Så här tar du reda på fastighetens ingångsvärde.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.