På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Sofia och Moa gjorde bästa examensarbetet

Vad betyder funktionellt samband för lämplighetsprövningen vid fastighetsreglering av mark i flera skiften? Det är ämnet för examensarbetet som vann Samhällsbyggarnas pris i kategorin fastighetsrätt – en kategori som sponsras av Lantmäteriet.
–Det är jättekul! Det här förväntade vi oss inte, säger Sofia Brånhult, en av vinnarna och idag förrättningslantmätare på Lantmäteriets kontor i Malmö.

Prissumman på 10 000 kronor delar Sofia Brånhult med Moa Giselsson som idag är mark- och exploateringsingenjör på Kristianstad kommun. Examensarbetet som de har ägnat sig åt under våren är finalen på den femåriga civilingenjörsutbildningen i lantmäteri vid Lunds tekniska högskola.

Det var handledaren som uppmanade dem att skicka in rapporten till Samhällsbyggarnas tävling där de tävlade mot 16 andra bidrag i kategorin fastighetsrätt.

–Det är roligt att få uppskattning för något som vi lagt ner så mycket tid på, säger Sofia Brånhult som också hoppas att deras arbete kan bli ett inspel i debatten om lämplighetsprövning.

Sofia Brånhult och Moa Giselsson
Bästa examensarbetet i kategorin fastighetsrätt gjorde Sofia Brånhult med Moa Giselsson. Priset
mottog de på Berns i Stockholm under Stadsbyggnadsdagarna. Foto: Magnus Laupa

Termen finns inte i lagtexten

Examensarbetet behandlar funktionellt samband, en term som förekommer i både rättsfall och förrättningar men som inte finns i Fastighetsbildningslagen, FBL.

Lantmäterimyndigheten är generellt återhållsam med fastighetsbildning som resulterar i att en fastighet består av två eller flera skiften. Lantmäteriet skriver dock i sin handbok att en fastighet inom detaljplan inte bör bestå av flera områden om det inte finns ett "funktionellt samband" mellan skiftena.

Den knapphändiga informationen i litteratur och lagtext var en av anledningarna till att studenterna ville ta reda på vad funktionellt samband innebär och vad som krävs för att ett sådant samband ska vara uppfyllt.

Intervjuat yrkesverksamma

För att ta reda på det har de gjort ett gediget arbete med att bland annat gå igenom rättsfall och prata med yrkesverksamma. Utifrån detta framgår att ett krav på ett funktionellt samband är att det finns ett nödvändigt beroende mellan skiftena där det ena skiftet inte är en lämplig fastighet utan tillgång till det andra skiftet. Det kan exempelvis vara en facilitet som delas av båda skiftena tillsammans.

En alltför stor barriär eller ett för långt avstånd mellan skiftena uppfattas negativt för att ett funktionellt samband ska kunna skapas.

–I arbetet så diskuterar vi kring att det blir individuella bedömningar och att det kan vara variationer just eftersom det inte finns nedskrivet i lagtext, säger Sofia Brånhult.

Examensarbetet har gett henne värdefull kunskap som hon har nytta av när hon nu gett sig ut i yrkeslivet som beredande förrättningslantmätare på Lantmäteriets kontor i Malmö. Området fastighetsrätt fastnade hon för under praktiken på Lantmäteriet sommaren 2013.

–Det var under praktiken på Lantmäteriet som jag insåg att fastighetsrätt är min grej. Jag gillar att ta mig an en komplex fråga, vrida och vända på den, ta in information och synpunkter för att sedan göra en slutlig bedömning.

Rapporten kan ge avtryck

Linda Sabel
Juryordförande Linda Sabel delade ut priset i den
fastighetsrättliga kategorin. Till vardags är hon
industridoktorand på Lantmäteriet.
Foto: Magnus Laupa

Ordförande i den fastighetsrättsliga juryn är Linda Sabel som är industridoktorand på Lantmäteriet. Hon tycker att examensarbetet är intressant av flera anledningar. Dels för att hon själv forskar inom området samhällets styrning av fastighetsdelningen. Dels för att arbetet kan vara en inspiration till den utredning av stämpelskatten som pågår i detta nu. Hon har även skickat arbetet till Fastighetsbildnings sektion för fastighetsrätt som ansvarar för att uppdatera de juridiska handböckerna.

–Det är för att se om det är något i handboken som måste tydliggöras.

Linda Sabel ser juryarbetet som oerhört värdefullt. Och roligt:

–Jag sa vid prisutdelningen att vi lägger sommardeckarna åt sidan för att gå igenom arbetena, säger hon med ett skratt.

Juryns motivering till bästa examensarbete, kategorin fastighetsrätt 2015:

"Författarna redovisar i sitt examensarbete en djuplodande studie av skiftesfrågan vid lämplighetsprövning enligt 3 kap. 1 § FBL, med fokus på fastighetsreglering.
Rapporten är mycket välskriven och innehåller en metodisk och noggrann genomgång med en pedagogisk framställning som ökar förståelsen. Ämnet är aktuellt på flera sätt och examensarbetet är både intressant som underlag för diskussioner om tillämpningen av gällande lagregler och betydelsefullt som inspel till sådan utredning och forskning som formar framtidens lämplighetsprövning."

Här kan du läsa deras examensarbeten och andra inom området 

Dela den här sidan med andra

Driftinformation

Den 26-27 maj utför vi arbete på vår webbplats

Webbplatsen kommer vara begränsad då merparten av våra system och e-tjänster inte är tillgängliga.

Läs mer

Kartor

Kartsök och ortnamn

Vill du titta på kartor, söka efter ett ortnamn eller behöver du ta reda på en fastighetsbeteckning?

Använd tjänsten

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.