På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 
[2017-06-02]

Slutrapport om öppna geodata visar på stora samhällsvinster

Sedan 2016 har Lantmäteriet på regeringens uppdrag kartlagt effekterna av öppna geodata och dess konsekvenser i form av intäkter och kostnader. Redan tidigt konstaterades att en sådan förändring skulle leda till stor nytta för samhället, vilket bekräftades av bland annat en forskningsstudie på Handelshögskolan. Nu är Lantmäteriets slutrapport inlämnad till Näringsdepartementet och Finansdepartementet.

Öppna geodata innebär data som utan kostnad får användas, ändras, och delas fritt. Lantmäteriet har redan öppnat en mindre mängd geodata - den översiktliga kart-, höjd- och positioneringsinformationen.  Det gjordes i två steg, 1 juli 2015 och 1 januari 2016.

Samhällsvinster i miljardklassen

Lantmäteriet vill öppna upp en betydligt större mängd geodata. Det Lantmäteriet i ett första skede önskar öppna upp är all geografisk information, adresser, fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar.

En förutsättning för detta är att de avgifter som användare idag betalar kompenseras med ett anslag på omkring 130 miljoner per år. Som jämförelse brukar man säga att summan motsvarar kostnaden för att anlägga några få kilometer motorväg. Enligt Erik Lakomaa, forskare på Handelshögskolan, skulle öppna geodata ge direkta samhällsvinster på omkring 200 miljoner kronor, lågt räknat. Potentialen till en större ekonomisk utväxling är dock betydande och i mångmiljardklassen, menar Lakomaa. I rapporten föreslår därför Lantmäteriet en anslagssatsning för att kunna öppna geodata.

Geodata mest efterfrågat

Rapporten refererar till en studie från EU-kommissionen som pekar på att geodata den mest värdefulla datakällan att öppna upp och göra fritt tillgänglig. Geodata är också en av de datamängder som mest efterfrågas av IT-sektorn. Den är central för innovation och tillväxt, för att effektivisera offentlig förvaltning samt realisera åtaganden som Sveriges satsning på e-förvaltning.

Sverige på efterkälken

Lantmäteriet redogör för ett antal områden där privatpersoner, offentliga aktörer och företag skulle gynnas av öppna geodata. I rapporten ingår även komparativa studier av effekterna i våra nordiska grannländer, där samtliga ligger långt före Sverige. Detta trots att Sverige är ett av de länder som investerar mest i offentlig information, som databaser och register.
Lantmäteriets kunder och användare har tillfrågats och svaren sammanfattas i redovisningen. Även Geodatarådets slutsatser refereras. 

Bilagor till rapporten

Enbart delar av Lantmäteriets geodata har ingått i regeringsuppdraget. Lantmäteriet har dock valt att även redovisa effekter av ytterligare fastighetsinformation och den geodetiska infrastrukturen som öppna geodata. Lantmäteriet bedömer att även detta ger betydande samhällsnyttor samt att en stor del av fastighetsinformationen samt den geodetiska infrastrukturen skulle kunna göras avgiftsfri/öppen om avgifter ersattes med ett årligt anslag på ytterligare cirka 200 miljoner kronor per år.

Dela den här sidan med andra

Driftinformation

Den 26-27 maj utför vi arbete på vår webbplats

Webbplatsen kommer vara begränsad då merparten av våra system och e-tjänster inte är tillgängliga.

Läs mer

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

DRK-avtal

Träffar om nya DRK-avtal

Lantmäteriet bjuder in kommunföreträdare till informationsmöten om nya avtalen kring digital registerkarta.

Läs mer om var du träffar oss

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.