På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 
[2017-11-02]

Så arbetar Lantmäteriet med att minska handläggningstiderna

Lantmäteriets handläggningstider ligger stabilt för nybyggnation av bostad och infrastruktur med avsaknad av markavtal på cirka 23 veckor och bredband ligger på 16 veckor samtidigt som mängden inkomna ansökningar om lantmäteriförrättning till myndigheten håller en fortsatt hög nivå. Samtidigt visar statistiken att fastighetsregleringar och övriga ärendetyper fått stå tillbaka.

– Handläggningstiderna går åt rätt håll och vi arbetar aktivt med att korta dem. Det vi kan konstatera är att 60 procent av ärenden inkomna de senaste två åren har en handläggningstid på under 40 veckor. Vi har en bit kvar tills vi har handläggningstider som möter samhällets behov inom samtliga ärendetyper, säger Linda Edgren, chef för Lantmäteriets fastighetsbildningsdivision.

Snabbare fördelning av ärenden

Under året har myndigheten arbetat med att sökanden tidigare ska få en handläggare tilldelad sitt ärende. Ett arbete som nu börjar ge resultat – på sex månader har antalet veckor i kö minskat från 39 till 30 veckor.

– Att fördelningen av ärenden sker allt snabbare bidrar direkt till kortare handläggningstid och därmed snabbare service till våra kunder fortsätter Linda Edgren.

Handlingsplan för fortsatt minskade handläggningstider

Lantmäteriet redovisade i slutet av maj en rapport för Näringsdepartementet med identifierade åtgärder i verksamheten som ska leda till sänkta handläggningstider. Sedan dess har myndigheten infört en rad åtgärder som syftar till att utveckla arbetssätt och processer vilket på sikt resulterar i handläggningstider som motsvarar samhällets förväntningar.

– Det pågår flera initiativ som vi identifierat som viktiga för att sänka handläggningstiderna inom de ärendetyper där vi i nuläget inte visar tillfredställande siffror. Vi arbetar bland annat med att införa teamorienterade arbetsprocesser för att på bästa sätt nyttja medarbetarnas kompetens och på sikt öka ärendegenomströmningen berättar Linda Edgren.

Ökad kundnytta med digitala processer

Lantmäteriet har även arbetat med att ta fram en e-tjänst för ansökan om lantmäteriförrättning. E-tjänsten underlättar för kunden att lämna in en korrekt och komplett ansökan, vilket leder till snabbare handläggning av ärendet.

– Idag läggs mycket tid på att begära in kompletteringar av ofullständiga ansökningar. Med ett totalt digitalt flöde kommer vi i högre grad få in ansökningar som direkt går att handlägga vilket betyder att vi kommer att frigöra tid för vår kärnverksamhet avslutar Linda Edgren.

Dela den här sidan med andra

Driftinformation

Den 25-26 november utför vi arbete på vår webbplats

Webbplatsen kommer vara begränsad då merparten av våra system och e-tjänster inte är tillgängliga.

Läs mer

För skogsägare

Nya regler för drönarbilder

Nya regler för skogsägare som vill publicera drönarbilder över egen skog

Nya regler för drönarbilder

Fastigheter

Upphävande av förordnande enligt plan- och bygglagen, PBL

Har du fått brev från oss gällande en ändring i Plan- och bygglagen? Vill du veta vad det innebär för dig?

Läs mer

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

Kartor

Har du upptäckt ett fel i våra kartor?

Vi vill gärna att du hjälper oss att förbättra kartan, så hör av dig till oss!

Skicka synpunkt

Öppna data

Ladda ner historiska ortofoton gratis

Nu släpper vi ett rikstäckande lager av historiska ortofoton som öppna data.

Ladda ner bilderna