På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Ökade försäljningar och priser på småhus

Den svenska småhusmarknaden är fortsatt het. En kvartalssammanställning från Lantmäteriet visar att både huspriser och antal försäljningar av småhus har ökat under årets första månader. Dessutom har andelen inteckningar och nybildade fastigheter fortsatt att stiga.

Jämfört med första kvartalet 2015 har prisutvecklingen på småhus ökat kraftigt samma period i år, med ett genomsnitt på elva procent i landet. Dessutom har försäljningen av småhus gått bra. Det såldes 14 procent fler småhus i Sverige under första kvartalet 2016 jämfört med samma period föregående år. Flest småhus, 2 040 stycken, såldes i Västra Götalands län, medan det i Gotlands län bara såldes 84 stycken under årets första kvartal. Störst procentuella ökning stod Västmanlands län för där försäljningen av småhus ökade med 49 procent.

- Vi kan se en fortsatt prisökningstakt på den svenska fastighetsmarknaden för småhus. Däremot är orter med höga prisnivåer och försäljningssiffror inte nödvändigtvis de som står för den största procentuella utvecklingen. Bristen på bostäder i stora delar av landet ger skjuts åt nybildningen av fastigheter även utanför storstadsområdena. Västmanlands län med Västerås som huvudort är ett sådant exempel där både antal försäljningar och nybildade fastigheter ökar markant, säger Henrik Roos, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet.

Fler nybildade fastigheter och ökade inteckningar

Lantmäteriet, som ansvarar för det officiella fastighetsregistret, presenterar varje kvartal fakta och grafik över Sveriges småhusmarknad.

Under årets första kvartal har 18 procent fler fastigheter nybildats jämfört med samma period 2015. Flest, 700 stycken, nybildades i Skåne län medan den största procentuella ökningen skett i Västmanland. Där har antalet nybildade fastigheter ökat med 187 procent, från 48 under första kvartalet 2015 till 138 under första kvartalet 2016.

Minst ökning av nybildade fastigheter har skett i Gotlands län där det endast nybildades 37 stycken under årets första kvartal. Det sammanlagda inteckningsbeloppet i Sverige har ökat med 58 miljarder kronor eller motsvarande 1,2 procent under Q1 2016. Inteckningsbeloppen ökar generellt sett över hela landet, men har varit procentuellt störst i Västerbottens, Jämtlands och Stockholms län. Minst ökning inteckningar under årets första kvartal syns i Gävleborg och Dalarnas län.

Stark prisutveckling jämfört med föregående period

Sveriges småhusmarknad har haft en ökad prisutveckling under årets första kvartal. Av Lantmäteriets sammanställning framgår att 19 av Sveriges 21 län har haft en positiv prisutveckling på småhus jämfört med fjärde kvartalet 2015. Allra störst har prisutvecklingen varit i Kronobergs och Värmlands län, med en prisutveckling på plus sex procent. Svagast utveckling står Norrbottens län för som visar en negativ prisutveckling på fyra procent. För landet i genomsnitt har priserna för småhus ökat med två procent.

För mer information om fastighetsutvecklingen i Sverige, läs Fastighetsfakta Q1 2016.

Dela den här sidan med andra

Driftinformation

Den 26-27 maj utför vi arbete på vår webbplats

Webbplatsen kommer vara begränsad då merparten av våra system och e-tjänster inte är tillgängliga.

Läs mer

Kartor

Kartsök och ortnamn

Vill du titta på kartor, söka efter ett ortnamn eller behöver du ta reda på en fastighetsbeteckning?

Använd tjänsten

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.