På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Ny tjänst kombinerar detaljplaner med fastighetsfakta

Information om landets alla detaljplaner – visualiserade på en karta. Det är vad bolaget Datscha erbjuder sina kunder i en ny tjänst. Än så länge finns inte själva parametrarna i detaljplanerna som digital information.
–För det krävs en gemensam standard. Jag tror att det är några år bort, men det kommer. Det är jag säker på, säger Jacob Philipson, vd för Datscha.


Datschas vd Jacob Philipson ser stora utvecklingsmöjligheter med den nya tjänsten. Genom den hjälper man
också kommunerna att göra sin information tillgänglig, menar han.

Det som Datscha gör i sin nya tjänst Detaljplaner är att samla alla gällande detaljplaner från landets kommuner på ett ställe. Detaljplanerna matchas sedan mot annan fastighetsdata som bolaget redan har och visualiseras på en karta. Dessa data kommer från egen research och från leverantörer som exempelvis Lantmäteriet, Skatteverket, SCB och flera privata dataleverantörer.

–I och med att vi har den underliggande informationen som fastighetsregister, taxeringsvärden och ägarstruktur så kan man knyta det till detaljplanerna. Det gör tjänsten unik, menar Jacob Philipson.

Datschas kundgrupper finns huvudsakligen bland fastighetsinvesterare, banker som lånar ut pengar till investerare och ägare samt fastighetskonsulter. För dem är informationen användbar när de exempelvis vill göra en analys av ett visst område eller en viss fastighet.

Om man köper en fastighet, går det då att utveckla den?

–För att ta reda på vad som gäller måste jag kanske ringa till kommunen, ge dem en adress och fråga vilken detaljplan som gäller. Här kan du direkt se vilka planer det är som gäller, säger Jacob Philipson och visar på datorskärmen där fastighetsgränserna breder ut sig.

I den information som kommer upp på kartan så visas planbeteckning, vilken typ av plan det är, när den antogs eller ändrades.

I bästa fall finns även en länk direkt till detaljplanen. Det är alltså inte Datscha som har detaljplanerna samlade hos sig. Istället länkar man till den sida där de finns hos respektive kommun.

I dagsläget är det i ett begränsat antal kommuner där det går att göra den länkningen. Det rör sig bland annat om Stockholm, Jönköping, Örebro, Linköping och Malmö. Jacob Philipson säger att man jobbar för att antalet kommuner ska öka och har bland annat haft samtal med SKL (Sveriges kommuner och landsting) för att se vad de kan ta för initiativ.

För att kunna göra länkningen krävs att man på ett logiskt sätt kan hitta detaljplanerna på kommunernas hemsidor.

Att Datscha själv skulle ha detaljplanerna – som pdf:er – hos sig är något som man funderat över men förkastat.

–Jag har svårt att se fördelen med det för det blir nästan en ögonblicksbild. Det är bättre att länka till platsen som är dess rätta hemvist för då har man den senaste versionen. Tänk om vi har en detaljplan hos oss som inte är "up to date". Det skulle kunderna bli rosenrasande på.

Gemensam standard önskvärd

Jacob Philipson ser gärna att bolaget framöver skulle kunna erbjuda detaljplanerna som digital information i sin tjänst. Men för det krävs en gemensam standard som idag inte finns. Realistiskt sett tror han att det ligger några år bort.

Att en nationell standard är en nyckelfaktor tror även Daniel Antonsson, programansvarig på avdelningen för digitalisering på SKL.

Han ser inte att det är SKL:s uppgift att driva på gentemot kommunerna för Datschas räkning men förstår att det finns kommuner som ser en möjlighet att tillgängliggöra sin information på detta sätt.

Ett framgångsrikt initiativ inom digitaliseringsområdet som Daniel Antonsson väljer att lyfta fram är projektet Riges i Västernorrland. Där har fem kommuner visat att det går att göra detaljplanerna till digital information enligt SIS-standard.

–Framtiden kan vi nog hitta i Riges även om det kanske inte kommer att se ut exakt så, säger Daniel Antonsson.

Utvecklingspotential

Och tidshorisonten? Ja, det beror förstås på. I Statskontorets rapport "Från analog till digital – insatser för att främja en digital planprocess" föreslogs för ett par år sedan att en detaljplan skulle vara juridiskt bindande först när den var digital.

–Om vi gick på den linjen skulle det så klart få ett snabbt genomförande, menar Daniel Antonsson.

Till dess att det finns en nationell standard som tillämpas ser han Datschas tjänst som ett sätt att tillfälligt lösa situationen efter dagens förutsättningar.

Att det finns stor utvecklingspotential i tjänsten är Jacob Philipson säker på. Även om det är en första version så säger han att gensvaret från kunderna varit mycket positivt.

–Det här är Datscha Detaljplaner i sin första linda och nu pratar vi med många fler kommuner. Vi hjälper dem att göra informationen tillgänglig. För det är ju det som är kommunernas mål.

Dela den här sidan med andra

Driftinformation

Den 26-27 maj utför vi arbete på vår webbplats

Webbplatsen kommer vara begränsad då merparten av våra system och e-tjänster inte är tillgängliga.

Läs mer

Kartor

Kartsök och ortnamn

Vill du titta på kartor, söka efter ett ortnamn eller behöver du ta reda på en fastighetsbeteckning?

Använd tjänsten

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.