På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Myndighetsbrevlåda för alla – hett önskemål för en snabbare bygglovsprocess

En digital myndighetsbrevlåda för alla och e-legitimation för företagare, föreningar och andra juridiska personer – det är två frågor som måste lösas för en obruten digital bygglovsprocess. Det medskicket kommer från de kommunrepresentanter som deltog i Lantmäteriets workshop härom veckan.

Standarder för hur informationen in, under och efter bygglovsprocessen ska hanteras lyftes också fram som viktiga önskemål från de 50-tal personer som samlades i Stockholm.

Liksom i den tidigare workshopen om detaljplaner så konstaterade man att de digitala avbrotten är många i dagens hantering. Det handlar bland annat om handlingar som lämnas in i pappersform istället för digitalt.

Checklistor ger vägledning

Nu finns lyckade exempel på e-tjänster, bland annat i Norrtälje (läs mer i separat artikel), där man lyckats styra över merparten av ansökningarna till att bli digitala. Samtidigt vittnar flera kommuner om att e-tjänsterna inte är lösningen på allt, även om de är ett steg i rätt riktning.

- Vi har en e-tjänst för ansökan om bygglov men det betyder inte att ansökningarna omedelbart blir kompletta. Vi måste bli bättre på att ge instruktioner på vår hemsida om vad det är vi vill ha, berättade en av deltagarna.

Det är något som bland annat Stockholm stad arbetar med genom checklistor på hemsidan där man kan få vägledning runt sin bygglovsansökan. De upplevs som väldigt användbara och är ett sätt att parera en del av frågorna som annars skulle komma som samtal till rådgivningen.

Smarta e-tjänster ett önskemål

Ett önskemål som många lyfter fram är att få smarta e-tjänster där den sökande inte kan komma vidare om man inte gör rätt.

- Går det att få en nationell standard för vad som ska ingå i en bygglovsansökan och hur en tjänst ska vara utformad så vore det ett enormt steg framåt, sa en av deltagarna och fick medhåll av från flera håll.

Kopplat till det är frågan om digitala arkiv som gör det enkelt för medborgarna att själva komma åt ritningar. Det anses som en annan viktig pusselbit för att öka användningen av e-tjänster.
När de viktigaste hindren för ett obrutet digitalt flöde rankas så är samstämmigheten överlag ganska stor.

Digital myndighetsbrevlåda ett måste?

Förutom att lösa frågor kring gemensamma standarder och digital arkivering så är en digitala myndighetsbrevlåda för alla medborgare samt e-legitimation för juridiska personer högt upp på ”måste lösa”-listan.

Att exempelvis skicka fysiska brev och handlingar till grannar för att få in synpunkter är ett avbrott som skulle kunna göras betydligt smidigare.

Resultatet av workshopen tas nu vidare. Dels i det fortsatta arbetet med ”Digitalt först”, dels som en input till Boverkets projekt ”Får jag lov?” som också tittar på bygglovsprocessen.

Malin Klintborg
Malin Klintborg tycker att work-
shopen gett en tydligare bild av
det samlade behovet hos de
deltagande kommunerna. 

Tydligare bild av behoven

Malin Klintborg, Lantmäteriets uppdragsledare för Digitalt först, är nöjd med vad som kommit fram:

- Det är ett mycket bra resultat från både denna och förra workshopen. Vi kan nu vara mycket tydligare i vad vi ser är ett samlat behov för att möjliggöra digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen, både avseende juridiska ekonomiska och organisatoriska behov.

I maj genomförs den sista planerade workshopen som kommer att fokusera på byggfasen.

- Samtidigt fortsätter vi att aktivt samla goda exempel och ringa in, och vid behov, bemanna bra initiativ. Att frågan har ett stort intresse är både tydligt och väldigt roligt!

Vill du läsa mer om Digitalt först? Besök våra sidor och se hur uppdraget hänger ihop med andra pågående initiativ

 

 


Under två dagar fick deltagarna lyfta hinder och dela med sig av smarta lösningar för en smidigare
bygglovsprocess.

Samstämmigheten var ganska stor när deltagarna fick lista de viktigaste frågorna för att få ett obrutet
digitalt flöde.

Dela den här sidan med andra

Driftinformation

Den 26-27 maj utför vi arbete på vår webbplats

Webbplatsen kommer vara begränsad då merparten av våra system och e-tjänster inte är tillgängliga.

Läs mer

Kartor

Kartsök och ortnamn

Vill du titta på kartor, söka efter ett ortnamn eller behöver du ta reda på en fastighetsbeteckning?

Använd tjänsten

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.